ความสุข 3 แบบ

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ความสุข 3 แบบ
/

Positive psychology กล่าวถึง ชีวิตที่มีความสุข 3 แบบคือ

1.ชีวิตที่สุขสบาย

2.ชีวิตที่มีเป้าหมาย และ

3. ชีวิตที่มีความหมาย

คำถามสำคัญคือ จะทำอย่างไร ที่ทั้ง 3 แบบนี้จะสมดุลในชีวิตของเราคุณมีคำตอบไหมคะ?

#ปั้นใหม่#ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพร#เลี้ยงลูกให้สุขเป็น