ความสุขและความทุกข์

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ความสุขและความทุกข์
/

สุภาษิตฝรั่งบทหนึ่งกล่าวว่า When poverty comes in at the door, love flies out of the window.
เมื่อความยากจนเข้ามาทางประตู ความรักก็โบยบินออกไปทางหน้าต่าง
วันนี้ขอเปลี่ยนเป็น “เมื่อความทุกข์เข้ามาทางประตู ความสุขก็โบยบินออกไปทางหน้าต่าง”
มันจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยหรือ?
ชีวิตที่เคยมีความสุขอยู่ดีๆ พอความทุกข์เข้ามา ความสุขจะต้องหายไปด้วยหรือ?
แท้จริงแล้ว ถ้าจัดการดีๆ แม้จะมีความทุกข์เข้ามาเยือน แต่เราก็สามารถรักษาความสุขเอาไว้ได้
แต่สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ หาให้ได้ว่าทุกข์เรื่องอะไร ปัญหาอยู่ที่ไหน เพื่อจะได้เริ่มต้นแก้ไขอย่างตรงจุด
เมื่อความทุกข์เข้ามาในชีวิต เราก็ยังมีความสุขได้

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่