ความผูกพันในครอบครัว

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ความผูกพันในครอบครัว
/

เรามีความผูกพันกันแบบไหน?

การศึกษาทางด้านครอบครัวพบว่าความผูกพันมีได้หลายแบบแตกต่างกันไป ที่พบบ่อยคือ 6 แบบดังนี้

1 ปราศจากความผูกพัน
2 ผูกพันแบบไม่มีความรู้สึก
3 ผูกพันเพื่อตนเอง
4 ผูกพันอย่างมีความเข้าอกเข้าใจ
5 ผูกพันมากเกินไป
6 ผูกพันเหมือนเป็นบุคคลเดียวกัน
ลองฟังคำอธิบายอย่างละเอียดในวิดีโอนี้ แล้วเลือกดูว่าอยากได้แบบไหน😂🤣😎

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น #ติวเข้มชีวิตคู่