ความถนัดของลูก ความสามารถพิเศษ อย่าฝืน!

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ความถนัดของลูก ความสามารถพิเศษ อย่าฝืน!
/

เห็นอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทในสวนที่เวียนนาแล้วก็นึกถึงคู่แม่ลูกที่ทะเลาะกันบ่อยๆเพราะลูกไม่ยอมซ้อมเปียโน บางเคสก็ทะเลาะกันจนบ้านแทบแตก สัมพันธภาพเสีย และบ้านกลายเป็นที่ที่ไม่มีความสุข
เด็กแบบโมสาร์ทที่เรียกว่า child prodigy ไม่ได้มีเยอะ นักวิจัยศึกษาเด็กแบบนี้พบว่า นอกเหนือจากโอกาสดีๆที่พ่อแม่หยิบยื่นให้แล้ว ตัวเด็กเองจะต้องมีไอคิวที่ดีโดยเฉพาะ working memory และที่สำคัญคือมีความชอบมีความสุขในการทำสิ่งนั้น (อาจจะเรียกว่ามี passion หรือความหลงใหล) และในขณะทำสิ่งที่ตัวเองชอบนั้น เขาจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Flow
พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกทำได้ดี
แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมีคุณสมบัติแบบที่กล่าว 😙😂😅

อยากให้พ่อแม่มีสติในการพัฒนาความสามารถของลูก นั่นหมายถึงดูว่าลูกสามารถทำได้ดีแค่ไหน และลูกชอบอย่างแท้จริงหรือไม่ อย่าฝืนลูกมากเกินไป!

บางครั้งการให้ลูกลองทำหรือลองเรียนอะไรบางอย่างนั้นเป็นไปเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะกระตุ้นการเรียนรู้และการค้นหาตัวเอง แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เด็กเก่งหรือดีเลิศในด้านนั้นๆ หรือยึดเป็นอาชีพไปเลย
ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะเป็นโมสาร์ทได้!

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี