กินยาเกินขนาด ตอนที่ 2

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
กินยาเกินขนาด ตอนที่ 2
/

วิดีโอที่สองนี้อธิบายถึงกลไกที่นำไปสู่การตัดสินใจกินยาเกินขนาด เมื่อเลี้ยงดูเด็กให้มีตัวตนที่เปราะบาง (vulnerable) พอมีความตึงเครียดเกิดขึ้น เด็กจะรู้สึกถูกกระทบอย่างรุนแรง และเกิดความรู้สึกท่วมท้น (overwhelmed) เมื่อคนเรามีความรู้สึกท่วมท้น การตัดสินใจจะบกพร่องและหลายครั้งจะใช้การตัดสินใจแบบขาวกับดำ ไม่มีทางออกที่อยู่กลางๆ ที่พอดีๆ จึงทำให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีแบบสุดขั้ว วัยรุ่นบางคนมีความรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า ตนเป็นภาระของคนอื่น ความรู้สึกแบบนี้ทำให้วัยรุ่นตัดสินใจฆ่าตัวตาย ทางการแพทย์เรียกว่า expendable child syndrome (expendable แปลว่า ไม่ค่อยมีความสำคัญ ทิ้งไปเสียก็ได้) ในทางตรงกันข้าม วัยรุ่นบางคนถูกเลี้ยงมาแบบตามใจ เป็นที่หนึ่งเสมอ เป็นศูนย์กลางของความสนใจเสมอ เมื่อถูกปฏิเสธก็จะเกิดความรู้สึกถูกทำร้ายตัวตน ที่เรียกว่าเกิด narcissistic injury และนำไปสู่การตัดสินใจทำร้ายตัวเองเช่นกัน (โพสต์ของอาจารย์จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแทรกอยู่ด้วย คำพวกนี้เป็นคำที่ทางการแพทย์ และทางจิตวิทยาใช้กันเป็นประจำ ที่เอามาใส่ไว้เพราะอาจมีผู้สนใจทางด้านนี้และไปหาความรู้เพิ่ม จะได้คุ้นเคยกับคำศัพท์ค่ะ)