การหัดมองมุมบวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
การหัดมองมุมบวก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
/

สิ่งสำคัญที่ต้องฝึกลูก (และฝึกตัวเองด้วย!) คือการคงความหวังเอาไว้ในชีวิตและการหัดมองมุมบวก
การทำเช่นนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเอง แต่เป็นการมองความจริง
เพราะความจริงก็คือ
ฟ้าไม่ได้มืดเสมอไป
ฝนตกแล้วก็มีวันหยุด
และวันหนึ่งสิ่งต่างๆจะดีขึ้น
การวิจัยพบว่า ความหวัง (hope) เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก การสูญเสียความหวังทำให้คนพยายามฆ่าตัวตาย
นักเรียนที่มีระดับความหวังสูงจะมีผลการเรียนดีกว่า เข้าเรียนสม่ำเสมอ
และมีโอกาสเรียนจบมากกว่านักเรียนที่มีระดับความหวังต่ำ
เมื่อดอกไม้ที่เคยบานอยู่นั้นร่วงหล่น
เมื่อสายน้ำพุอันสวยงามนั้นเหือดแห้งไป
เราจะมีความหวังและฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตไปด้วยความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #สร้างชีวิตใหม่ #positivepsychology