การสร้างอำนาจปกครองในครอบครัว

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
การสร้างอำนาจปกครองในครอบครัว
/

บางทีเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจใหม่ เรื่องจะเป็นเพื่อนของลูกหรือจะเป็นพ่อแม่ของลูก
เป็นทั้งสองอย่างก็ได้ แต่ต้องเป็นให้ถูกเรื่องและถูกเวลา
จะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง
#ปั้นใหม่ #เทคนิคจัดการลูกวัยรุ่น