การมองอนาคตในเชิงบวก

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
การมองอนาคตในเชิงบวก
/

Optimism หรือการมองอนาคตในเชิงบวกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก มันทำให้เรามีความหวัง ตั้งเป้าหมาย และมีความมานะพยายาม อดทนต่อความยากลำบาก เพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ

ในการประชุม European Conference on Positive Psychology ที่บูดาเปสต์เมื่อเดือนที่แล้ว มีนักวิจัยมาเล่าถึงผลงานที่ทำในเด็กนักเรียนเปรียบเทียบระหว่างเด็กที่มีoptimism ในระดับสูงกับระดับต่ำ พบว่าเด็กกลุ่มแรกมีผลการเรียนดีกว่า มีความสุขในการเรียนมากกว่าด้วย

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี