การสร้างคุณลักษณะชีวิตที่ดี

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
การสร้างคุณลักษณะชีวิตที่ดี
/

#วางอิฐชั้นแรกให้ดี

จะวางอิฐให้เรียบร้อย ให้เป็นแถวเป็นตั้งอย่างสวยงามมั่นคงได้ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยวางก้อนแรกให้ดี ชีวิตก็เช่นเดียวกัน

#ปั้นใหม่