การควบคุมอารมณ์ตนเอง

ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์อุมาพร: เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี
การควบคุมอารมณ์ตนเอง
/

Emotional regulation เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นความสามารถที่จะเบรคตัวเองได้เวลามีอารมณ์ลบไม่ว่าจะเป็นโกรธ หงุดหงิด เสียใจ ผิดหวัง เครียด จะใส่เบรคให้กับตัวเองได้ก็ต้องฝึกการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) โดยเฉพาะด้านอารมณ์ คือรู้ทันตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ และทำไมเราจึงรู้สึกอย่างนั้น
แต่ถ้าจะให้ดีควรเข้าใจโลกภายในของตัวเองที่เราใช้อุปมาเปรียบเทียบว่าเป็นภูเขาน้ำแข็ง หรือ iceberg ซึ่งมีความซับซ้อนพอใช้ แต่ก็คุ้มค่ามากที่จะเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องความคิดมุมมอง ความเชื่อ ความคาดหวังและความปรารถนาของเรา
ใครอยากเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น สามารถคลิกไปเรียนออนไลน์ที่
www.punmai.co.th และเพิ่มเติมจากหนังสือ
“สร้างชีวิตใหม่” สั่งซื้อได้ที่ www.dr-umaporn.com

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่