บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

การเริ่มต้นชีวิตใหม่ เรียนรู้และเข้าใจชีวิต

การเริ่มต้นชีวิตใหม่

การเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่ดีที่สุด
ชีวิตที่สงบเย็นจากข้างในคือเรียนรู้และเข้าใจ

พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง

ชอบโคลงโลกนิติบทนี้มาก เลยเอามาใส่เป็นโปรย
บทแรก ของหนังสือ “สร้างชีวิตใหม่” ที่เขียนเมื่อสามปีที่แล้ว

แต่วันนี้ไปอ่านเจอคำแปลภาษาอังกฤษโดย มรว. เสนีย์ ปราโมช ท่านแปลไว้อย่างไพเราะยิ่ง

Fathoms deep though the seas may be,
Measurable are the seas in depth.
Scaled can mountain be in height.
Immeasurable is the depth, this heart of man.

ถึงจิตมนุษย์จะยากแท้หยั่งถึง แต่เราก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจตัวเอง
เพราะนั่นคือ ขั้นแรกของการมีชีวิตที่สงบสุข

เมื่อตัวเราสงบสุขภายใน ลูกก็จะสงบสุข คู่ชีวิตของเราก็จะสงบสุข ครอบครัวก็จะสงบสุข

คงไม่ต้องทำให้ทั้งโลกสงบสุข แค่ทั้งบ้านสงบสุขก็ยอดเยี่ยมแล้ว

แนะนำหนังสือ สร้างชีวิตใหม่

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่ #เข้าใจตัวเอง

Similar Posts