บทที่ 8: องค์ประกอบที่สาม ขอบเขต-ความคาดหวัง (Boundaries & Expectations)


หลักสูตรหรือบทเรียนนี้สำหรับสมาชิกรายเดือน และสมาชิกรายปีเท่านั้่น หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามลิ้งนี้ เข้าสู่ระบบ. หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิ้งต่อไปนี้ สมัครสมาชิก.

Overview

ผู้สอน : ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

ระยะเวลา : 4.37 นาที

คำอธิบาย : การมีขอบเขต จะทำให้วัยรุ่น รู้ว่าอะไรที่เขาควรทำ และอะไรที่ไม่ควรทำ ซึ่งก็จะทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่เหมาะสม การมีความคาดหวังจะทำให้วัยรุ่น มีความตั้งใจและพยายามทำให้บรรลุเป้าหมาย

เหมาะกับ : ครอบครัว ลูกวัยรุ่น

Transcript

 
.

Reference

None

Downloadable


เนื้อหาดาวโหลดนี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามลิ้งนี้ เข้าสู่ระบบ. หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิ้งต่อไปนี้ สมัครสมาชิก.


Back to: การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก