สอนลูกตัดสินใจเลือก

Overview

ผู้สอน : ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

ระยะเวลา : 6.44 นาที

คำอธิบาย : ชีวิตจะเป็นบวกหรือลบ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของตัวเรา พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด โดยเฉพาะฝึกให้ลูกตัดสินใจเองบ้าง และช่วยลูกวิเคราะห์ถึงผลของการตัดสินใจของเขา

เหมาะกับ : ครอบครัว

Transcript

เวลาลูกของเราโตขึ้นนะคะ   ปัญหานึงที่จะพบบ่อยๆก็คือลูก   ตัดสินใจเลือกไม่เป็นคะ   แล้วเวลาลูกตัดสินใจเลือกผิด   ลูกก็จะโทษพ่อแม่   ว่าพ่อแม่นะแหละเป็นคนที่   ทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะ   ทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นมาละคะ   คำตอบก็คือว่า   เพราะว่าในชีวิต ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโต   พ่อแม่คนไทยมักจะตัดสินใจให้ลูกคะ   เขามักจะเลือกให้ลูก   เขาไม่ได้เทรนลูกในการที่จะมีทักษะ   ในการตัดสินใจเลือกนะคะ   การตัดสินใจเลือกเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ   ในชีวิตของคนเรานี่ เราไม่อาจที่จะ   ให้ใครมายืนอยู่ข้างๆแล้วก็มาบอกเราว่า   ควรจะเดินไปซ้ายหรือควรจะเดินไปขวา   ได้ตลอดเวลานะคะ   ในที่สุดพ่อแม่แก่ตัวลงพ่อแม่จากไป   ลูกต้องหัดใช้ชีวิตตามลำพัง   แล้วนั่นหมายถึงการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง   เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่   จะต้องสอนลูกให้ตัดสินใจเลือกได้อย่างฉลาด   อย่างถูกต้องนะคะ   วิธีทำอย่างไร   ก็ทำให้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะ   ง่ายๆก็คือ   ในเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญ   คุณอย่าไปตัดสินใจแทนเขา นี่อันที่หนึ่งนะคะ   ยกตัวอย่างเช่น   จะใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยไม่ควรจะไปบอกลูก   ใส่สีนี้ก็แล้วกัน ลูกใส่แขนยาวก็แล้วกัน   หัดให้ลูกตัดสินใจเองนะคะ   แต่ในเรื่องสำคัญคุณก็ต้องดูนะคะ   เช่น สมมุติว่าจะข้ามถนนแล้วลูกยังข้ามไม่เป็น   คุณก็ต้องพาลูกจูงไปก่อนนะคะ   แล้วก็สอนเค้าถึงวิธีข้ามถนน   เพื่อต่อไปเขาจะตัดสินใจข้ามได้ในจังหวะที่เหมาะ   เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่ง   หัดให้ลูกตัดสินใจเองโดยเฉพาะในเรื่องที่ง่ายๆ   อันที่สองก็คือ ในหลายสิ่งหลายอย่าง   มันมีผลลัพธ์ที่ตามมาแล้วมันเป็นผลลัพธ์เชิงลบ   เราต้องการสอนลูกให้รู้จักเลือก   แบบถูกต้องที่จะหลีกเลี่ยงผลลัพธ์เชิงลบนะคะ   เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีวิธีพูดกับลูกนะคะ   สอนลูกอย่างนี้นะคะว่า   ถ้าเขาตัดสินใจแบบนี้จะมีผลลัพธ์ตามมาแบบนี้   ตัดสินใจแบบ   ที่หนึ่งจะมีผลลัพธ์แบบที่หนึ่ง   ตัดสินใจแบบที่สองจะมีผลลัพธ์แบบที่สอง   แล้วเปรียบเทียบให้ดีถึงผลลัพธ์   ที่ตามมาว่า หนึ่งหรือสองอันไหนดีกว่ากัน   พูดง่ายๆก็คือตัดสินใจแบบนึงจะมีผลลัพธ์เชิงลบ   ตัดสินใจอีกแบบนึงจะมีผลลัพธ์เชิงบวก   ขอยกตัวอย่างนะคะ เช่น   เรากำหนดกันว่า   เราต้องทำการบ้านให้เสร็จภายในหนึ่งทุ่ม   แล้วลูกของคุณก็ไม่ค่อยจะทำเสร็จซะเลยนะคะ   แล้วคุณจะต้องมาบังคับอยู่เสมอ   ในหลายครั้งคุณจะต้องทำให้มีความชัดเจนว่า   ถ้าเกิดทำตามกำหนดแล้วจะเกิดผลลัพธ์เชิงบวก   ถ้าไม่ทำตามกำหนดก็เกิดผลลัพธ์เชิงลบ   แล้วให้ลูกเลือกด้วย   เอาละ   ทำการบ้านต้องเสร็จภายในหนึ่งทุ่ม   แล้วจริงๆแล้วมันจะมีสิ่งดีตามมาคือ   จะได้   ดูทีวีหรืออ่านนิทานต่อซักครึ่งชั่วโมง   คุณสามารถพูดอย่างนี้คะว่า   ถ้าลูกทำการบ้านเร็วเสร็จภายในหนึ่งทุ่ม   ลูกก็จะได้อ่านนิทานอีกครึ่งชั่วโมง   แต่ถ้าลูกทำการบ้านช้า   เกินเวลาหนึ่งทุ่ม ลูกก็จะไม่ได้อ่านนิทาน   หรือว่าเวลาอ่านนิทานก็จะเหลือน้อยลงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง   ลูกอยากได้ยังไง   ถ้าลูกอยากอ่านนิทานได้เต็มครึ่งชั่วโมง   ลูกก็ทำการบ้านให้เร็ว   ถ้าลูกไม่อยากอ่านนิทานลูกก็ทำการบ้านกี่โมงก็ได้   พอถึงสองทุ่มเรานอน   ทำนองนี้นะคะ   แยกให้ชัดเจน ทำแบบนี้เกิดผลลัพธ์ดี   ทำแบบนี้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีที่ไม่สนุก   พอคุณชี้ให้เห็นสองอย่าง   คุณถามว่าลูกเลือกเอา   สิ่งนี้จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่า   ฉันเป็นเจ้าของชีวิตของฉัน   ฉันเป็นผู้ทำให้เกิดสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีขึ้นในชีวิตก็ได้   ฉันเป็นคนเลือกเอง   ฉันเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง   ไม่มีใครมาเป็นคนรับผิดชอบ   ที่ฉันได้ผลลัพธ์ไม่ดีเพราะว่าฉันเลือกเอง   ที่ฉันได้ผลลัพธ์ดีเพราะฉันเลือกเอง   ถ้าอย่างนั้นฉันต้องระวังในการเลือก   คุณบอกอย่างนี้ได้ะคะ ให้ลูกเลือกสองอย่าง   บอกลูกนิ่มๆบอกลูกใจเย็นๆ   ลูกตัดสินใจเองนะ เอาอย่างไหนแบบหนึ่งหรือแบบสอง   วิธีนี้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่กำลังโตขึ้นนะคะ   ในเด็กเล็กๆคุณอาจจะต้องไกด์เค้า   หรือไม่ก็บอกชัดเจนว่า เขาต้องทำอะไร   แต่พอลูกเริ่มโตคุณต้องสอนวิธีตัดสินใจเลือก   และในวัยรุ่น   เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก   เพราะว่าวัยรุ่น ไม่ชอบถูกบังคับควบคุม   พอพ่อแม่บอกว่าลูกต้องทำอย่างนี้ลูกจะต่อต้านทันที   การบอกสองทาง ว่าทำแบบนี้มีผลลัพธ์อย่างนี้   ทำแบบนี้มีผลลัพธ์อย่างนี้   จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าเขามีอิสระภาพที่จะตัดสินใจ   เขาเป็นเจ้าของตัวของเขา   และเขาต้องรับผิดชอบตัวของเขาให้ดี   ลองไปทำดูนะคะ   แยกแยะให้ลูกเห็น   ว่าทำสิ่งนี้แล้วเกิดผลลัพธ์เชิงลบยังไง   ทำสิ่งนี้แล้วเกิดผลลัพธ์เชิงบวกยังไง   แล้วลูกเลือกเอา   จริงๆแล้วในทั้งหมดเนี่ย   มันก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของผลลัพธ์ด้วยนะคะ   ถ้าเป็นผลลัพธ์เชิงลบที่แย่มาก   เราไม่บอกให้ลูกเลือก เช่น   ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านดึก   เราไม่บอกว่าถ้าลูกกลับบ้านหนึ่งทุ่มจะเกิดอย่างนี้   ลูกกลับบ้านสามทุ่มจะเกิดอย่างนี้   อย่างนั้นมันเป็นอะไรที่อันตรายนะคะสำหรับเด็ก   คุณจะต้องบอกชัดเจนว่า ลูกต้องกลับบ้านไม่เกินหนึ่งทุ่ม   อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ   สิ่งที่อาจจะเกิดผลลัพธ์อันตรายขึ้นมาได้เราไม่ให้ลูกเลือก   แต่ในสิ่งที่พอจะรับผลลัพธ์เชิงลบได้   หัดให้ลูกเลือกบ้าง   เพราะไม่งั้นคุณไปป้องกันปัญหาซะหมด   ระวังซะหมดว่า ไม่ให้ลูกเจอผลลัพธ์เชิงลบเลย   มันก็จะทำให้ลูกตัดสินใจไม่เป็นคะ  
.

Reference

None

Downloadable


เนื้อหาดาวโหลดนี้สำหรับสมาชิกรายปีเท่านั้น หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามลิ้งนี้ เข้าสู่ระบบ. หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิ้งต่อไปนี้ สมัครสมาชิก.


Back to: เรียนฟรี รวมความรู้เบื้องต้น