บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

สอนลูกให้มี internal locus of control

internal locus of control

เราคงอยู่กับเจ้าโควิด-19 อีกหลายเดือน วันนี้อยากชวนพวกเราเปลี่ยนวิกฤตนี้เป็นโอกาสสอนลูก

สอนและสร้าง internal locus of control

locus แปลว่า จุด ตำแหน่ง ที่ตั้ง คำว่า locus of control จึงแปลว่า จุดของการควบคุม 💖ทางจิตวิทยาแบ่งบุคคลเป็น 2 แบบคือคนที่มีจุดแห่งการควบคุมอยู่ภายใน Internal locus of control และคนที่มี จุดแห่งการควบคุมอยู่ภายนอก External locus of control

คนที่มี Internal locus of control จะเชื่อมั่นว่า สิ่งต่างๆในชีวิตเกิดจากการกระทำของตัวเอง มากกว่าอิทธิพลภายนอก เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของเขา เขามีอำนาจในตนเองที่จะแก้ปัญหาต่างๆ

คนที่มี External locus of control จะคิดว่า สิ่งภายนอกควบคุมชีวิตของตน เช่น ชีวิตขึ้นอยู่กับโชคชะตา หรือขึ้นอยู่กับบุคคลอื่น ตัวเขาเองไม่อาจที่จะทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

เด็กที่มี Internal locus of control เมื่อสอบได้คะแนนไม่ดีก็จะขยันมากขึ้น ท่องหนังสือมากขึ้นและปรับกลยุทธ์ในการเรียน แต่เด็กที่มี External locus of control ถ้าสอบได้คะแนนไม่ดีก็จะโทษว่า “คุณครูลำเอียง” หรือโทษว่า”ก็ข้อสอบยากนี่นา”

พอโตขึ้นทำธุรกิจ คนที่มี External locus of control ก็จะพยายามหาเส้นสายมากกว่าพยายามทำงานหนัก แน่นอน เส้นสายก็สำคัญ แต่ความขยันสำคัญกว่า

อันที่จริง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นส่วนผสมระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในซึ่งก็คือตัวเราเอง แน่นอนอาจจะมีปัจจัยเช่นโชคชะตาหรืออิทธิพลของคนอื่น แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตของคนเราไปต่อได้อย่างมีศักดิ์ศรีก็คือการเชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองก็ทำบางสิ่งบางอย่างได้

🔴การมี Internal locus of control จะช่วยให้เรามีความหวัง ยืนหยัดได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตา

วิธีสอนลูกให้มี Internal locus of Control ในช่วงโควิดนี้

วันนี้สอนลูกให้มี Internal locus of control ได้โดยบอกลูกว่า แม้ไวรัสจะระบาดทั่วโลก แต่ลูกสามารถปลอดภัย โดยการ “ลงมือทำ”
1.ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี เช่นไม่นอนดึก กินอาหารสุขภาพไม่ใช่อาหารขยะ
2.ป้องกันตัวเอง เช่น ล้างมือบ่อยๆ ใส่ผ้าปิดจมูก เป็นต้น

🔴การสอนลูกแบบนี้ทำให้ลูกไม่กลัว และทำให้ลูกรู้สึกว่าฉันมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำชีวิตให้ดี

#ปั้นใหม่ #สอนลูกสู้โควิดสอนลูกสู้ชีวิต

Similar Posts