บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

ชื่อนั้นสำคัญไฉน ?

ชื่อนั้นสำคัญ

วันนี้มาที่สวนโอโดริ เมืองซัปโปโร กุหลาบกำลังบานสะพรั่งทั้งเหลือง ส้ม แดง ม่วง ขาว ชมพ ูกลิ่นกุหลาบหอมหวลไปทั่วบริเวณ ชวนให้นึกถึงบทประพันธ์ตอนหนึ่งของเช็คสเปียร์ใน Romeo and Juliet

What’s in a name ? That which we call a rose,
By any other name would smell as sweet.

แม้จะเรียกด้วยชื่ออื่น กุหลาบก็ยังคงความหอมของมันอยู่นั่นเอง

จะเรียกมันว่าอุตพิด ชื่อใหม่นี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความหอมของมันแม้แต่สักนิ

หากเราดีจริง แม้ใครจะเรียกเราอย่างไร ใครจะนินทาเราว่าอย่างไร ใครจะป้ายสีเราว่าอย่างไร มันก็ไม่ได้ทำให้ความดีในตัวเรากลายเป็นความชั่ว ไม่ได้ทำให้ความผ่องใสภายในตัวตนของเรามัวหมองไปได้

สังคมสมัยนี้มีความผิวเผิน มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ไม่วันใดวันหนึ่ง ความดีงามที่ชีวิตของเราสร้างสมมา อาจถูกคนเข้าใจผิด ผู้คนอาจเรียกชื่อของเราเป็นอื่

แต่กุหลาบก็ยังคงความหอม ไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไร

ชื่อที่คนตั้งขึ้น ภาพที่คนมองเห็น ไม่ได้ทำให้แก่นแท้ของเราเปลี่ยนไป

นี่แหละคือความมั่นคงภายใน

สอนลูกเรื่องนี้ด้วย เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขาจะได้มีความเข้มแข็งภายใน

สอนเขาด้วยว่า    สิ่งที่จะเปลี่ยนตัวตนของเขาได้ ไม่ว่าจะทางดีหรือทางเลวก็ตาม ไม่ใช่การตั้งชื่อของใครอื่นเลย

แต่เป็นการกระทำของตัวเขาเอง !

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่

Similar Posts