บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

“ความสุข” ของวันนี้และจดจำไว้เพื่อเป็นกำลังใจในวันที่หมดแรง

ความสุข

#”ความสุข” ของวันนี้และจดจำไว้เพื่อเป็นกำลังใจในวันที่หมดแรง

ไปชมภูเขาจำลองสี่ฤดูที่สวนเก้อหยวน (Geyuan Garden) ในเมืองหยางโจว เห็นใบไม้เปลี่ยนสีงดงามมาก แต่บางต้นใบก็ล่วงหล่นจนเกือบหมด

นึกถึงข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมปัญญาจารย์ บทที่ 3 ข้อ 1-8 (ปัญญาจารย์ หรือ Ecclesiastes นี้เชื่อกันว่ากษัตริย์โซโลมอนเป็นผู้ประพันธ์)

“มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์
มีวาระเกิด และวาระตาย
มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง
มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย
มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น
มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ
มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ
มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน
มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด
มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย
วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป
มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ
วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด
มีวาระรัก และวาระเกลียด
วาระสงคราม และวาระสันติ”

“ไม่มีอะไรในชีวิตที่คงเดิม”

ดังนั้นเมื่อมีความทุกข์ก็จงรู้ว่ามันจะมีวันสิ้นสุด จงมีกำลังใจและยืนหยัดสู้ให้ได้

เมื่อมีความสุขก็จงรู้ว่ามันจะไม่อยู่ถาวร ลิ้มรสความสุขของวันนี้และจดจำไว้เพื่อเป็นกำลังใจในวันที่หมดแรง

หากเราทำใจให้นิ่ง และต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความสงบ

เราก็จะตระหนักเช่นกษัตริย์โซโลมอนว่า
“พระเจ้าทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน” (ปญจ.3:11)

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่

Similar Posts