บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

12 คำถาม คุณเคยถามลูกข้อไหน หรือ โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร ?

คุณเคยถามลูกข้อไหน

#12 คำถาม คุณเคยถามลูกข้อไหน หรือ โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร ?

อยากรู้จัง เคยถามข้อไหน?????

1 วันนี้ลูกทำอะไรสนุกบ้าง?

2 วันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้าง?

3 ใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูก?

4 ถ้าลูกมีอำนาจวิเศษ ลูกอยากจะทำอะไร?

5 ถ้าลูกขอพรได้ 3 ข้อ ลูกจะขออะไรบ้าง?

6 โตขึ้นลูกอยากจะทำอะไร? ลองคิดเล่นๆ เราอาจจะเปลี่ยนใจได้นะ (ที่ต้องพูดเช่นนี้ เนื่องจากเด็กหลายคนไม่กล้าตอบคำถามนี้ เพราะไม่แน่ใจว่าตนเองอยากทำอะไรหรือเป็นอะไร)

7 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้สอนอะไรลูกบ้าง?

8 ถ้าลูกกลับไปเป็นเด็กเล็กๆได้อีกครั้ง (ถ้าเรากลับไปที่วันเก่าๆได้) ลูกอยากจะกลับไปที่ตอนไหน?

9 วันนี้พ่อกับแม่ทำอะไรที่ลูกชอบ/ไม่ชอบบ้าง?

10 วันนี้ลูกทำอะไรที่ลูกภาคภูมิใจมากที่สุด? ลองเล่าหน่อยซิว่าเพราะอะไรถึงภาคภูมิใจ?

11 ถ้าลูกเปลี่ยนแปลงบางสิ่งได้เกี่ยวกับครอบครัวของเรา ลูกอยากเปลี่ยนอะไร?

12 มีอะไรที่ลูกอยากเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองบ้าง?

แล้วค่อยมาฟังคำอธิบายนะคะ

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี

Similar Posts