บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

ชีวิตที่ดีและมีความสุข

ชีวิตที่ดี

ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่ถูกต้องมาสร้าง ชีวิตที่ดี ให้กับลูกและตัวคุณเอง เพราะชีวิตที่ดีตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้!

มีผู้ถามมาหลายคนว่าการอบรม “เลี้ยงลูกให้สุขเป็น” อาจารย์จะสอนอะไร?

คำตอบคือจะโฟกัสที่ 2 ประเด็นใหญ่คือ

1.เทคนิคสำหรับพ่อแม่ในการสร้างความสุขให้ตัวเอง (พ่อแม่ต้องมีความสุขก่อน จึงจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้ …. จริงไหม?)

2.เทคนิคช่วยให้ลูกสร้างสุขได้ด้วยตัวเอง (ไม่ใช่มัวแต่หยิบยื่นความสุขให้ลูก)

หัวข้อสำคัญ

1.ความสุขคืออะไร? : มุมมองทาง Positive psychology
2.หนทางสู่ความสุข 3 แบบ …. เลือกแบบไหนดี?
3.เอา PERMA มาใช้ในชีวิตประจำวัน…ทำได้ไม่ยาก (PERMA คืออะไร ต้องมาเรียนนะคะ)
4.ลดอารมณ์ลบ (negative emotions ) ในตัวลูก และเพิ่มอารมณ์บวก (positive emotions )
5. สร้างภาวะบวก (Positivity) อย่างไรในครอบครัว?
6. ค้นหาคุณลักษณะชีวิตหรือ character strengths ของลูก
7. ฟูมฟักความเข้มแข็งหรือ signature strengths ในตัวลูก
8. ช่วยลูกค้นหาความหมาย (Meaning)- ตั้งเป้าหมาย (set goals) ในชีวิต
9. ช่วยลูกค้นหาภาวะแห่งความเอิบอิ่ม (Flow)
10. สร้างความเข้มแข็งในตัวลูก- ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ได้ (resilience)

หลังการอบรมจะมี Webinar ตอบคำถามและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถนำไปใช้จริง

มารับความรู้แบบเต็มๆ และเรียนเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงทั้งกับตัวเอง กับลูก และทุกคนในครอบครัว รวมทั้งเพื่อนฝูงและผู้ร่วมงาน

เพราะชีวิตที่ดีตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้!

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกให้สุขเป็น

อ่านบทความปั้นใหม่ได้ที่ http://bit.ly/blogpunmai

สั่งซื้อหนังสือที่ http://www.dr-umaporn.com/

บทเรียนออนไลน์ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี

Similar Posts