บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

บทประพันธ์ของ Emily Dickinson

emily dickinson

ชอบมาก ท่องได้ตั้งแต่ชั้นประถมปลาย
บทประพันธ์ของ Emily Dickinson
เป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่อยากทำให้เป็นจิตแพทย์

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain.

ถ้าฉันได้ช่วยหัวใจดวงหนึ่งไม่ให้แตกสลาย
ชีวิตของฉันก็ไม่ไร้ประโยชน์
ถ้าฉันได้คลายความเจ็บปวดของใครคนหนึ่ง
ชีวิตของฉันก็ไม่ไร้สาระ
ถ้าฉันได้ช่วยให้นกน้อยที่หมดแรง
กลับคืนสู่รังของมัน
ชีวิตของฉันก็ไม่ไร้ค่า

แปลแบบลูกทุ่งนะคะ อาจจะไม่ค่อยไพเราะเท่าไร
แต่คิดว่าความหมายของมันสำคัญกว่า

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่

(รูปนกแสนสวยนี้เป็นฝีมือของเพื่อน คุณหมอประทีป ลีลามั่นคงค่ะ)

Similar Posts