บทความเกี่ยวกับสังคม

ทำความดีเพื่อพ่อ

ทำความดีเพื่อพ่อ

ทำความดีเพื่อพ่อ

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”

กวีนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส บทนี้เคยท่องได้ตั้งแต่เรียนชั้นประถมปลาย แต่เพิ่งเข้าใจและซาบซึ้งในความหมายวันนี้เอง

ไม่มีอะไรคงทนถาวร ยกเว้นความดีงาม แม้ตัวของเราและความรู้สึกที่เรายึดมั่นอย่างจริงจังนั้น ในที่สุดก็จะมลายไป

ความหมายที่ประจักษ์ในวันนี้มี 2 ประการ

ประการแรก ประจักษ์ว่า ในหลวงของเราทรงเปลี่ยนความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ไปเป็นการกระทำสิ่งดีงามอย่างไม่ย่อท้อ แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตาม (จำภาพที่กำลังทรงปาดพระเสโทได้ดี) และสิ่งดีงามนี้แหละที่จรรโลงประเทศชาติให้อยู่ยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้

ประการที่ 2 ประจักษ์ว่า วันนี้เราคนไทยต้องเปลี่ยนความรักที่มีต่อพระองค์ท่านให้กลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวร แม้ตัวของเราจากโลกนี้ไป รักนั้นจะยังคงอยู่ เพราะมันจะเปลี่ยนเป็นการกระทำความดีงามที่จะช่วยจรรโลงประเทศชาติให้อยู่ยั่งยืนต่อไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน

ขอเราจงทำให้ความรักความอาลัยในวันนี้เป็นนิรันดร์

มาทำสิ่งดีๆให้ประเทศชาติของเรา
คนละไม้คนละมือ
คนละนิดคนละหน่อย
กันเถอะ

#ปั้นใหม่ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

Similar Posts