บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

แนวทางวิธีป้องกันโรคซึมเศร้าในเด็ก

โรคซึมเศร้า depression

คำแนะนำการปรับสภาพแวดล้อมใน ครอบครัว เพื่อไม่ให้ลูกเกิด โรคซึมเศร้า..

ครั้งหนึ่งไปเสนองานวิจัยในการประชุมนานาชาติทางด้านจิตเวชศาสตร์วัยรุ่นที่ประเทศเยอรมนี พอเสนอเสร็จก็รีบวิ่งไปฟังปาฐกถาพิเศษโดย Sir Michael Rutter ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางจิตเวชศาสตร์ (ท่านทำงานวิจัยมากมายและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นอัศวินเชียวนะ)
สไลด์แรกที่ท่านฉายบนจอในห้องประชุมยักษ์ คือ

G × E = mental illness (การเจ็บป่วยทางจิต) ความหมายก็คือ การเจ็บป่วยทางจิตเป็นผลมาจากชีวภาพและสภาพแวดล้อม

โรคซึมเศร้าก็เช่นกัน! เกิดขึ้นเนื่องมาจากชีวภาพผสมกับสภาพแวดล้อม

ชีวภาพ เช่นการแปรปรวนของสารเคมีหรือการถ่ายทอดของพันธุกรรม สภาพแวดล้อมเช่นครอบครัวที่ไม่มีความสุข

ชีวภาพเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า

สภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัว

วันนี้ขอแนะนำว่าพ่อแม่ต้องปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเป็นโรคซึมเศร้า
โดยการทำสิ่งต่อไปนี้
– มีเวลาให้ลูก
– รับฟังลูก
– ยอมรับความรู้สึกของลูก
– เข้าใจลูก
– และตอบสนองความรู้สึกอย่างเหมาะสม

มีเทคนิคหลายอย่างในการทำสิ่งที่ว่านี้ให้ดี อยากแนะนำให้อ่านจากหนังสือ “สร้าง EQ ให้ลูกคุณ”

และบทเรียนออนไลน์ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี

#ปั้นใหม่

Similar Posts