เรียนฟรี รวมความรู้เบื้องต้น

รายวิชารวบรวมบทเรียนความรู้เบื้องต้น

Lessons

สอนลูกคิด-วิเคราะห์

Length: 12 minutesComplexity: Easy

สิ่งที่ต้องพัฒนาในเด็กไทยอย่างเร่งด่วน คือ ทักษะการคิด-วิเคราะห์ มีเคล็ดลับ 3 ข้อ ที่จะช่วยพัฒนาให้ลูกของคุณ คิด-วิเคราะห์ได้เก่งขึ้น

สร้างอารมณ์บวกในครอบครัว

อารมณ์มีผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก งานวิจัยทาง positive psychology พบว่า อารมณ์บวก หรือ positive emotion มีผลดีต่อความคิด สมาธิ อารมณ์และร่างกาย ฟังเทคนิค สร้างอารมณ์บวก ในครอบครัวของคุณ.

เมื่อลูกคิดเชิงลบ

เด็กหลายคน(รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วย)มักชอบคิดเชิงลบมองโลกรอบตัวและตัวเองในเชิงลบฟังเทคนิคช่วยลูกให้คิดเชิงลบน้อยลง และคิดเชิงบวกมากขึ้น.

เมื่อลูกน้อยใจ

ความน้อยใจ อาจทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างไม่มั่นคง มีความนับถือตนเองต่ำและมีอาการซึมเศร้าได้ ใส่ใจความรู้สึกของลูกสักนิด และเข้าใจ ปฎิสัมพันธ์ที่คุณมีต่อลูก ให้เป็นบวกมากขึ้น ก็จะแก้ปัญหานี้ได้.

สร้างความเห็นอกเห็นใจในชีวิตลูก

Length: 5 minutesComplexity: Easy

การเลี้ยงลูก เปรียบได้กับการยิงธนู การจะเข้าไปสู่เป้าหมายได้ก็ต้องเลี้ยงให้ดีและเหนี่ยวได้เต็มแรง การพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวก เป็นวิธีการดูแลวัยรุ่นในทิศทางบวก โดยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในตัววัยรุ่น อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน

การคุยกับตัวเอง

Length: 6 minutesComplexity: Easy

การพูดกับตัวเอง (self-talk) ในเชิงบวกเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราจัดการกับปัญหาหรือ อารมณ์ได้ดี ฟังเทคนิคสอนลูกให้คุยกับตนเองเชิงบวก.

สร้างลูกด้วยคำบวก

Length: 5 minutesComplexity: Easy

คำพูดของพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อตัวตน (self) ของลูกอย่างมาก สามารถสร้างตัวตนและความเชื่อมั่นของลูกให้แข็งแกร่งได้ คำพูดแบบไหนที่จะช่วยสร้างลูก?.

สอนลูกตัดสินใจเลือก

Length: 7 minutesComplexity: Easy

ชีวิตจะเป็นบวกหรือลบ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของตัวเรา พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด โดยเฉพาะฝึกให้ลูกตัดสินใจเองบ้าง และช่วยลูกวิเคราะห์ถึงผลของการตัดสินใจของเขา

จัดการกับความขัดแย้ง

ความแตกต่างกันในความคิด ความรู้สึกและความต้องการของสามีและภรรยา อาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ หากจัดการความขัดแย้งไม่ดี จะมีผลกระทบต่อลูก วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง อย่างสร้างสรรค์ดีกว่ามาเรียนรู้.

ช่วยลูกสร้างตัวตนที่มั่นคง

Length: 7 minutesComplexity: Easy

ตัวตน(self) ที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ ในการดำเนินชีวิต ในทุกวันที่ใช้ชีวิตกับลูก คุณสร้างตัวตนของลูกแบบไหน? แบบมั่นคง หรือเปราะบาง? จงพยายามสร้าง ปฎิสัมพันธ์ต่อลูกในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ.

สร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ให้ลูกของคุณ

Length: 10 minutesComplexity: Easy

ความยืดหยุ่น (flexibility) ของความคิดและการปรับตัว เป็นสิ่งที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข คุณสามารถฝึกลูกให้มีความยืดหยุ่นได้ด้วยเทคนิค 3 ข้อ.

แม่บ้านอันตราย

Length: 3 minutesComplexity: Easy

แม่บ้านหรือพี่เลี้ยง อาจช่วยให้คุณเบาแรง แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ ทำให้ลูกมีการพัฒนาการไม่เหมาะสม คือไม่ช่วยเหลือตัวเอง ทำงานไม่เป็น ไม่อดทน และเป็นคนเอาแต่ใจ

เมื่อลูกอิจฉากัน

ปัญหาพี่น้องอิจฉากัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะติดค้างไปจนโต ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลง ฟังเทคนิค 6 ข้อแก้ปัญหานี้

เมื่อลูกมีพัฒนาการช้า

พ่อแม่ควรสังเกตว่าลูกพัฒนาไปตามขั้นตอนหรือไม่ หากรู้สึกว่าลูกมีพัฒนาการช้า ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรไปปรึกษาแพทย์ ในวีดีโอ อาจารย์อุมาพร อธิบายถึง เทคนิค 3 ข้อ ที่ จะช่วยให้เด็กพัฒนา ไปได้เร็วขึ้น.

เมื่อลูกเล็กๆตีคุณ

ลูกที่ยังเล็กอยู่ มักแสดงความโกรธความไม่พอใจ โดยการตีคุณ การจัดการที่ดี จะช่วยลดการตีและทำให้เด็กมีวิธีแสดงความโกรธอย่างเหมาะสม.