สร้างความนับถือตนเองให้ลูก

พ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการสร้างความนับถือตนเองของลูก หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณรู้วิธีสร้างตัวตนอันแข็งแกร่งให้กับลูก ช่วยให้ลูกมองตัวเองในเชิงบวก เห็นคุณค่าแห่งตน และมีความนับถือตนเอง


หลักสูตรหรือบทเรียนนี้สำหรับสมาชิกรายเดือน และสมาชิกรายปีเท่านั้่น หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามลิ้งนี้  เข้าสู่ระบบ หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิ้งต่อไปนี้ สมัครสมาชิก

Lessons

บทที่ 1 ความนับถือตนเองคืออะไร

Length: 4 minutesComplexity: Easy

“ความนับถือตนเอง” (self-esteem) คือ ความคิดและความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง เมื่อเขามองตนเอง เขาตัดสินว่าตนเป็นอย่างไรและพอใจในตนเองแค่ไหน

บทที่ 2 ตัวตนในอุดมคติ

Length: 11 minutesComplexity: Easy

การที่เราเข้าใจตัวตนในอุดมคติ จะทำให้เข้าใจว่าทำไมคนเราถึงมองตัวเองดีและไม่ดี

บทที่ 3 องค์ประกอบของความนับถือตนเอง (1)

Length: 14 minutesComplexity: Easy

องค์ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ อันแรกคือ ความรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง และ อันดับที่สองคือ ความรู้สึกถึงประสิทธิภาพของตัวเอง สองอันนี้แตกต่างกันและใช้วิธีสร้างต่างกัน

บทที่ 4 องค์ประกอบของความนับถือตนเอง (2)

Length: 11 minutesComplexity: Easy

องค์ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ อันแรกคือ ความรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง และ อันดับที่สองคือ ความรู้สึกถึงประสิทธิภาพของตัวเอง สองอันนี้แตกต่างกันและใช้วิธีสร้างต่างกัน

บทที่ 11 ชีวิตในบ้าน (1)

Length: 10 minutesComplexity: Easy

สร้างความนับถือตนเองได้ที่บ้านอย่างไร กับชีวิตที่มีเสถียรภาพ และสงบสุข

บทที่ 12 ชีวิตในบ้าน (2)

Length: 15 minutesComplexity: Easy

สร้างความนับถือตนเองได้ที่บ้านอย่างไร กับการปฏิบัติด้วยความยอมรับนับถือ

บทที่ 13 ชีวิตในบ้าน (3)

Length: 9 minutesComplexity: Easy

สร้างความนับถือตนเองได้ที่บ้านอย่างไร กับการสร้างความพอใจตนเองและสร้างวินัย