บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

บุคคลิกภาพทั้ง 6 Character strengths

บุคคลิกภาพทั้งหก

ลูกของคุณรักที่จะเรียนรู้ไหม? ลูกกล้าหาญไหม? ลูกอดทน หนักเอาเบาสู้หรือเปล่า?
ลักษณะเหล่านี้เรียกว่าความเข้มแข็ง หรือ strength เพราะมันประกอบกันเข้าเป็นบุคลิกของบุคคล ทาง Positive Psychology จึงเรียกว่า character strengths

ปัจจุบันนักวิจัยหันมาศึกษาเรื่องนี้กันมากขึ้น และพบว่า เราแต่ละคนสามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวเองได้ พูดง่ายๆ ก็คือ เราสร้างตัวเราขึ้นมาใหม่ได้ ในแบบที่เราอยากเป็น โดยสร้าง character strengths ที่เราต้องการ ให้หนักแน่นขึ้นในชีวิต

บุคคลิกภาพ character strengths มีทั้งหมด 6 ข้อใหญ่

ในโพสต์ที่แล้วพูดถึงความกล้าหาญ วันนี้เฉลยอีก 5 ข้อที่เหลือคือ 1.Wisdom & knowledge ปัญญา & ความรู้
2. Courage ความกล้าหาญ
3. Humanity มนุษยธรรม
4. Justice ความยุติธรรม
5. Temperance ความพอดี
6. Transcendence การก้าวข้ามขอบแขต

อาจแปลภาษาไทยได้ไม่คลอบคลุม เพราะแต่ละหัวข้อมีความหมายค่อนข้างกว้าง เอาพอให้ได้ไอเดียก็แล้วกันนะคะ
ที่สำคัญ อยากให้เลือกดูว่าควรสร้างข้อไหนเพิ่มให้ลูกค่ะ

ท่านสามารถทำแบบทดสอบ character strength ได้ที่ลิ้งนี้

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกให้สุขเป็น

Similar Posts