บทความสำหรับบุคคล การพัฒนาตนเอง

คุณแม่คนสวย ตอนที่ 2

คุณแม่คนสวย2

คุณแม่คนสวย ที่เป็น narcissistic มีลักษณะอย่างไร?

คำตอบคือมีลักษณะได้หลายแบบ แต่ลักษณะสำคัญของคนที่มีบุคลิกแบบนี้ก็คือ เขาต้องการเป็นศูนย์กลางของความสนใจ และลูกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวแม่ที่แม่จะอวดกับใคร ๆ แม่ทำให้ลูกดูดี น่ารัก เรียนเก่ง ได้เกรดสูง ๆ เพื่อประกาศกับใคร ๆ ว่า ฉันเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยม

บางทีแม่จะแต่งตัวลูกอย่างสวยงามราวกับตุ๊กตา ทั้งที่ลูกไม่ชอบ เมื่อคนชมลูกก็คือชมแม่นั่นเอง

แม่แบบนี้จะโฟกัสที่ตัวเองมาก

แบบที่เรียกว่า หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง (self-absorbed) เธอสนใจเรื่องของตัวเอง เพราะมันทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่า มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงาน การเข้าสังคม หรืองานอดิเรกตามแต่จะสรรหา และในขณะที่เธอหมกมุ่นกับตัวเอง ลูกก็ถูกละเลยหรือทอดทิ้งทางด้านอารมณ์ (emotional neglect)

แม่แบบนี้ไม่เข้าใจและไม่สนใจความรู้สึกนึกคิดของลูก เธอไม่ validate หรือบอกว่ามันสำคัญหรือมันเป็นสิ่งที่ (มี) จริง ภาษาทางจิตวิทยาเรียกว่าไม่มี empathy

พ่อแม่ทั่วไปต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จ แต่เขาสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของลูก แต่พ่อแม่แบบนี้คาดหวังอยากให้ลูกทำนั่นทำนี่เป็นนั่นเป็นนี่ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวลูกเอง แต่เพื่อทำให้ความฝันหรือความต้องการของตัวเองเป็นจริง

ลูกของแม่ที่เป็น narcissistic จะรู้สึกว่าความเป็นตัวตนของเขาถูกมองข้ามไป เขาจะไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจในแบบที่เด็กทั่วไปได้รับ เขาจะรู้สึกว่าตัวเองบกพร่อง ไม่ได้รับความรักในแบบที่ควรจะได ้ ไม่ได้รับการยอมรับว่าตนดีพอ

ในที่สุดเมื่อโตขึ้นเด็กแบบนี้อาจจะรักตัวเองไม่เป็น (และกลายเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจเพราะต้องการความรักจากคนอื่น) หรือไม่ก็รักตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็น narcissistic อีกคน !

จะอยู่กับแม่แบบนี้ให้รอด  สิ่งที่เด็กต้องทำคือเอาใจแม่ ถ้าเด็กไม่ยอม ก็จะเกิด

สงคราม !

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี

Similar Posts