บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

10 เทคนิค เตรียมลูกเรียนออนไลน์

เทคนิคลูกเรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ไม่ใช่ของง่าย ต้องอาศัยความตั้งใจแน่วแน่ แรงจูงใจ ระเบียบในตนเอง การรู้จักตั้งเป้าหมายและการจัดการตนเองที่ดีพอ

แต่จงมองบวกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสฝึกลูกให้มีทักษะหลายด้าน โดยเฉพาะการควบคุมตนเอง การทำงานให้เสร็จด้วยตนเอง และฝึกความรับผิดชอบ

การ เรียนช่วงแรกอาจยากสักนิดโดยเฉพาะในเด็กเล็ก แต่ในที่สุด เด็กจะเก่งขึ้น หากคุณเตรียมลูกตาม 10 ข้อนี้

เทคนิค 10 ข้อ เพื่อเตรียมลูกเรียนออนไลน์

1 นั่งคุยกับลูกอย่างจริงจัง

ว่าการเรียนแบบนี้มีลักษณะอย่างไร เวลาเรียนเท่ากับกี่ชั่วโมงต่อวัน ต้องเรียนวันไหนบ้างในหนึ่งสัปดาห์ และลูกต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง การนั่งคุยอย่างจริงจังจะทำให้เด็กรู้ว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตั้งใจและเด็กจะรู้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำมีอะไรบ้าง

2 จัดที่เรียนให้เหมาะสม

ควรจะเป็นโต๊ะ ไม่ใช่นั่งดูคอมพิวเตอร์บนเตียง สถานที่ควรเงียบพอและไม่ควรมีสิ่งของอื่นมากมายเพราะจะทำให้เด็กวอกแวก เนื่องจากในการเรียนออนไลน์นี้ การตั้งสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย ไม่เหมือนกับในห้องเรียนปกติ ดังนั้นสถานที่ที่เหมาะสมจึงสำคัญมาก

3 ช่วยให้เด็กบริหารเวลาได้ดี

โดยการทำตารางเวลา ควรมีทั้งตารางของแต่ละวันว่าลูกต้องเรียนและทำกิจกรรมอะไรบ้าง และควรมีตารางของแต่ละสัปดาห์ด้วย พยายามช่วยให้ลูกทำตามตารางนี้ให้สำเร็จ ทบทวนกับลูกในตอนเย็นว่าทำตามตารางได้มากน้อยแค่ไหน ควรเขียนตารางด้วยคำสั้นๆเข้าใจง่ายและติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายเช่นที่ตู้เย็นหรือหน้าโต๊ะเรียน

4 ควรมีนาฬิกาจับเวลา

เพื่อช่วยให้เด็กตั้งสมาธิได้ดีขึ้น เด็กจะรู้ว่ายังเหลือเวลาอีกกี่นาทีและจะมีกำลังใจ ในเด็กที่อายุน้อย การที่ไม่รู้ว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีจะทำให้เด็กรู้สึกหมดกำลังใจและรู้สึกเบื่อหน่าย

5 มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ว่าลูกจะต้องทำอะไรให้สำเร็จบ้าง เช่น จะต้องทำการบ้านให้เสร็จ ตอบคำถามท้ายบทเรียน หรือส่งงานให้พ่อแม่ตรวจ ควรทบทวนเป้าหมายกับลูกสั้นๆทุกวัน

6 ต้องให้อ่านหนังสือเป็นเล่มด้วย

หรืออาจจะพิมพ์ชีทคำสอนของคุณครูออกมาให้อ่าน ไม่ควรอ่านจากคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว

7 มีเวลาหยุดพักบ้าง

เช่น เดินยืดเส้นยืดสาย หยุดกินน้ำหรือกินขนมเล็กน้อย

8 มีเวลาออกกำลังกายด้วยในแต่ละวัน

การออกกำลังกายจะทำให้ลูกได้พักสายตา และได้ลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน

9 พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในความรับผิดชอบ

การตั้งใจทำงานและการบริหารเวลา เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกด้วยเช่นกัน

10 ชมเชยและให้รางวัลเมื่อลูกทำได้ดี

แนะนำให้ทำเป็นระบบให้รางวัลโดยใช้ใบดาว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ วิกฤติเรียนออนไลน์คือโอกาส

Similar Posts