บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | ปัญหาพิเศษ สมาธิสั้น ออทิสติก พัฒนาการช้า ฯลฯ

ช่วยลูกชายอย่างไรดี ?

ลูกชาย

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว สมองของเด็กชายพัฒนาไปช้ากว่าเด็กหญิงในอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กชายจึงทำอะไรไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าเด็กผู้หญิง

ดังนั้นหากเด็กผู้ชายมีปัญหาบางอย่าง เช่น LD (ความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ learning disability)  หรือโรคสมาธิสั้น ก็จะยิ่งทำให้ขาดความเชื่อมั่น และด้วยความเป็นผู้ชายก็จะหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง จึงมักจะไม่ขอความช่วยเหลือ

แม้เด็กจะรู้ว่าตัวเองมีปัญหา แต่เมื่อผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่หรือครู ชี้ให้เห็นถึงปัญหา เด็กก็จะปฏิเสธ เพราะการยอมรับว่าตัวเองมีปัญหา เท่ากับเป็นการบอกว่าตัวเองอ่อนแอ และเด็กผู้ชายก็ไม่อยากรู้สึกว่าตนเองอ่อนแอ

เด็กผู้ชายจึงมักไม่ขอความช่วยเหลือ ทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ควรจะได้รับ และปัญหาที่มีก็ไม่ได้รับการแก้ไข

หากลูกชายมีปัญหา ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำ

  • ใจเย็นๆ อย่าบ่นว่าให้เสียกำลังใจ
  • พยายามเชื่อมโยงกับลูกให้ได้ ทำให้ลูกเห็นถึงความปรารถนาดีของคุณ และความพยายามที่จะช่วยเหลือด้วยใจเย็นใจสงบ อย่าแสดงความปรารถนาดีด้วยใจร้อนหรืออารมณ์เสีย
  • ค้นหาจุดแข็งที่ลูกมี ลูกที่เรียนหนังสือไม่เก่ง ก็สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีบ้างล่ะ แต่คุณต้องค้นหาสักนิด ลูกอาจเก่งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา หรืองานประดิษฐ์ ให้ลูกได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง และค้นพบว่าแท้จริงแล้วเขาก็มีดีเหมือนกัน
  • เมื่อค้นพบจุดแข็งแล้ว ช่วยให้ลูกพัฒนาตรงนั้น แม้จะเสียเวลาบ้างก็ตาม อย่าห่วงเรื่องการเรียนมากเกินไป
  • เมื่อลูกทำสิ่งนั้นได้ดี ก็ชวนเขาคิดว่า เขาจะเอาทักษะความสามารถนี้ขยายไปสู่การเรียนเพื่อให้การเรียนดีขึ้นได้อย่างไร เขาจะเอาความใส่ใจ ความขยัน และกำลังใจ ความอดทนในการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ มาใช้กับการเรียนได้อย่างไร
  • หาตัวอย่างที่ดี (role model) ให้ลูก ในชีวิตที่กำลังเติบโตขึ้นลูกจำเป็นต้องเห็นตัวอย่างที่ดีนอกเหนือไปจากพ่อแม่ ตัวอย่างที่ดีอาจจะเป็น ครู โค้ชกีฬา เพื่อนรุ่นพี่ เป็นต้น พยายามหาทางให้ลูกได้รู้จักและได้ใช้เวลากับคนเหล่านี้บ้าง

แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก การเชื่อมั่นในตัวลูก และการคุมอารมณ์ของคุณ

ขอให้คาถาสั้นๆเอาไว้ใช้นะคะ คือ ใจเย็นๆ และอย่าหมดหวัง
เรียนบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี” อ่านหนังสือ “เซตสร้างลูก”

Similar Posts