บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

ใครจะได้เหรียญทองโอลิมปิก 2021

โอลิมปิก 2021

ข่าว “เทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกมาให้บ้านเราทำให้รู้สึกดีใจ
ขอพักข่าวโควิดไว้ก่อน มาอ่านเรื่องสนุกๆดีกว่า พวกเราสงสัยแบบอาจารย์ไหม?

ไม่ใช่ทุกคนที่ฝึกซ้อมจะถูกคัดเลือกให้ลงแข่ง
ไม่ใช่ทุกคนที่ลงแข่งจะได้เหรียญ
แม้จะได้เหรียญแต่ก็อาจไม่ใช่เหรียญทอง!

แล้วใครล่ะที่จะได้เหรียญทอง? คนๆนั้นต้องมีลักษณะอย่างไร?
เหรียญทองโอลิมปิก 2021

ไปค้นบทความและวารสารหลายเล่มที่กล่าวถึงเรื่องนี้ รวมทั้งบทสัมภาษณ์นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหลายครั้งที่ผ่านมา สรุปได้ว่า สิ่งที่ทำให้ ได้เหรียญทองนั้นเป็นคุณลักษณะทางจิตใจมากกว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายหรือทักษะความชำนาญทางกีฬา

ทั้งนี้เพราะนักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิกต่างก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความชำนาญสุดๆกันทั้งนั้น มันเป็นลักษณะทางจิตใจต่างหากที่เฉือนกัน!

ลักษณะทางจิตใจที่ว่าก็คือบุคลิกภาพ วิธีคิดและการบริหารจัดการตัวเอง

ขอสรุปลักษณะที่สำคัญดังนี้

1. Optimism มองโลกในแง่ดี

คนที่มองโลกในแง่ดีจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย เพราะเขาจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาหรือทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น เพราะรู้ว่ามันดีขึ้นได้ แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะไม่พยายามค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพราะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะทำ ถึงอย่างไรก็แก้ไขอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้

2. Adaptive perfectionism


ความสมบูรณ์แบบมี 2 แบบ แบบแรกคือ maladaptive perfectionism กลุ่มนี้จะพยายามควบคุมคนอื่นและควบคุมสถานการณ์เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์แบบตามที่ตัวเองหรือคนอื่นคาดหวังโดยที่ไม่มีความยืดหยุ่น และหากเกิดความผิดพลาด ไม่ได้ตามที่หวังไว้ ก็จะยอมรับหรือปรับตัวไม่ได้

ส่วน adaptive perfectionism แม้จะตั้งมาตรฐานไว้สูง แต่ก็มีทักษะการบริหารจัดการที่ดีและปรับตัวกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดได้ดีกว่า

3. Self-awareness


การมีความตระหนักรู้ในตนเองจะทำให้เรามองเห็นจุดบกพร่องของตัวเราและแก้ไขให้ดีขึ้น มันรวมถึงการรู้ตัวว่าเราเหนื่อย เราทำไม่ไหวแล้ว และควรรอก่อน รวมทั้งการรู้ว่า ครั้งนี้อาจไม่ใช่วันแห่งชัยชนะของเรา

4. ขับเคลื่อนตัวเองด้วย intrinsic motivation

คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่มาจากภายในตนเอง (ต้องการเอาชนะตัวเอง ต้องการทำให้ดีกว่าเดิม เก่งขึ้น มีฝีมือขึ้น) มากกว่ามาจากภายนอก -extrinsic motivation ซึ่งได้แก่รางวัล เงินทอง ชื่อเสียง ฯลฯ
งานวิจัยพบว่า intrinsic motivation สัมพันธ์กับชัยชนะ มากกว่า extrinsic motivation

5. ความสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่ทำให้ใจวอกแวกหรือเสียสมาธิ (distractions)

นอกจากนี้ก็มีการบริหารจัดการตัวเองอย่างอื่นๆ เช่น การมีวินัยในตน การรู้จักประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อไหร่จะสู้ เมื่อไหร่ถอย เมื่อไหร่จะปล่อยหมัดและเมื่อไหร่จะออมแรง เป็นต้น

พ่อแม่ที่อยากเห็นลูกประสบความสำเร็จ ลองเอาสิ่งเหล่านี้ไปคิดดู ลูกมีหรือยัง ถ้ายังไม่มีก็ค่อยๆสร้างขึ้นมานะ
เหรียญทองโอลิมปิก มีคนได้ไม่กี่คน
แต่เหรียญทองแห่งชีวิต ถ้าต้องการ ย่อมทำได้!

Similar Posts