บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

เคล็ดลับเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูก

เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูก

การเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูก ด้วยการเล่น

การเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้น ให้เด็กเกิดการรับรู้ที่ดี ตลอดทั้งให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเองและบุคคลอื่นโดยไม่รู้ตัว และนอกจากนี้การเล่นยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง และระบบประสาทอีกด้วย

วันนี้อากาศเย็นสบาย จึงมีเด็กๆมาเล่นที่สวนลุมมากเป็นพิเศษเห็นเด็กๆเล่นกันแล้วรู้สึกสนุกไปด้วย

การเล่นเป็นวิธีปลดปล่อยพลังงานที่มีเหลือเฟือในตัวเด็ก จึงมีประโยชน์มากสำหรับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น ในที่นี้หมายถึงการเล่นแบบที่ออกแรงเยอะๆ จนกระทั่งเหงื่อแตก
การเล่นในแบบนี้เป็นการออกกำลังกายที่ดี การวิจัยใหม่ๆพบว่าการออกกำลังกายจนเหงื่อแตกทำให้เซลล์สมองเติบโต ทำให้ใยประสาท (dendrites) ซับซ้อนขึ้นและการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาท (synapse) มีมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เรียนรู้เร็วขึ้น มีสมาธิมากขึ้นและความจำดีขึ้น

การเล่นเป็นสิ่งที่เสริมสร้างพัฒนาการอย่างดีทีเดียว

เด็กๆเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านการเล่น เช่น การสร้างสัมพันธภาพ การรู้จักแบ่งปัน การรอคอย การเป็นทีมเวิร์ค การรู้จักช่วยเหลือกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ความอดทนและความกล้าหาญ

การเล่นแบบออกแรงเยอะๆ เช่น เล่นต่อสู้กัน วิ่งไล่กัน กลิ้งไปบนพื้นไม่ต้องกลัวสกปรก ฯลฯ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กผู้ชาย มันทำให้เกิดความกล้าหาญ อดทน ไม่กลัวเจ็บ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เอกลักษณ์ทางเพศ (gender identity) พัฒนาไปอย่างถูกทิศทางและมีความมั่นคง พูดง่ายๆว่าช่วยให้เด็กผู้ชายไม่หน่อมแน้ม

อากาศกำลังเย็นสบาย พาลูกมาเล่นที่สนามกันดีกว่า

แนะนำหนังสือ “เซตสร้างลูก” และเรียนบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี”

Similar Posts