บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

เลี้ยงลูกให้เข้มแข็ง.. เปลี่ยนลบให้เป็นบวก

เลี้ยงลูกให้เข้มแข็ง

ชีวิตของคนเราไม่ได้เจอสิ่งที่สบอารมณ์เสมอไป เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์
คือเปลี่ยนจากลบให้เป็นบวก

พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกให้เข้มแข็ง

บางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นจากลบให้เป็นบวก แต่เราสามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาตอบสนองของเรา
จากการตอบสนองแบบลบให้เป็นการตอบสนองแบบบวก
แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆ ก็ขอให้ตอบสนองแบบเป็นกลาง (neutral) (คืออย่าให้ติดลบ) ก็ยังดี!

ในความเป็นพ่อแม่ เวลาลูกเกิดปัญหาเราอาจจะทุกข์ใจมากยิ่งกว่าเวลาตัวเราเองมีปัญหา
และความทุกข์ใจหรือความรู้สึกร่วมที่มีในปัญหาของลูกนั้นอาจจะทำให้เราตอบสนองแบบติดลบ
คือรู้สึกแย่เกินไป รู้สึกจิตตกรู้สึกว่าความทุกข์ท่วมท้น

แต่ขอให้ดึงตัวของคุณเองออกมาจากปัญหานั้นอีกนิด มองจากมุมไกลแล้วค่อยๆพิจารณาดูดังนี้

  1. สิ่งแย่ๆที่คนอื่นกระทำกับลูกของเรา มีสาเหตุมาจากอะไรและสาเหตุนั้นแก้ไขได้หรือไม่ หากแก้ได้จงเริ่มต้นแก้เดี๋ยวนี้
  2. หากแก้ไม่ได้คงต้องรับมือกับมันในแบบที่เหมาะสม คือ เข้าใจปัญหาของลูกได้ เห็นใจลูกได้แต่อย่ารู้สึกร่วมมากไปจนกระทั่งคุณแก้ปัญหาไม่ถูก
  3. ถ้าสิ่งนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจจัดการของคุณ แต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายมาก เช่นคำพูดล้อเลียนของเพื่อน คำตำหนิของครู คุณอาจจะต้องสอนลูกให้รู้จักปล่อยวาง เพราะชีวิตของคนเรา หากมัวแต่เก็บสิ่งแย่ๆเอาไว้ในใจ ก็มีแต่จะทำให้ใจเศร้าหมอง
  4. สอนลูกให้มองโลกในแง่ดี แม้เพื่อน 1 คนจะทำไม่ดีกับเขาแต่ยังมีเพื่อนอีก 4-5 คนที่มีน้ำใจ แม้ครู 1 คนจะพูดจาไม่ดีแต่ยังมีครูอีกหลายคนที่มีเมตตา
  5. สอนลูกให้มองสิ่งบวกในชีวิตมากกว่าจะจับจ้องอยู่ที่สิ่งลบ

ทำด้วยวิธีตอบสนองต่อเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตในแบบบวกหรืออย่างน้อยก็เป็นกลาง ไม่ติดลบ
ลูกก็จะเรียนรู้ถึงวิธีรับมือกับสิ่งเลวร้ายในชีวิต

และนี่คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกอย่างแท้จริง!

แนะนำหนังสือ สร้างวินัยให้ลูกคุณ และบทเรียนออนไลน์ เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี

#ปั้นใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี #สร้างชีวิตใหม่

Similar Posts