บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

เลี้ยงลูกให้สุขเป็น สำคัญอย่างไร ? และจะสอนอะไร ?

เลี้ยงลูกให้สุขเป็น

มีผู้สนใจถามมาเยอะว่า ทำไมจึงจัดการอบรม

‘เลี้ยงลูกให้สุขเป็น’ ? มันสำคัญอย่างไรและจะสอนอะไร?

คำตอบก็คือ เพราะเรามักเข้าใจว่า ความสุข หมายถึง เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ความสนุก สบาย สะดวก ไม่มีปัญหา ฯลฯ การสร้างสุขก็เลยมุ่งไปที่แสวงหาวัตถุหรือประสบการณ์ที่สบาย สนุก ตื่นเต้น แล้วในเวลาไม่นาน ความสุข ก็จางหายไป

จริงๆ แล้วความสุขมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงนั้น ใกล้เคียงกับการมีชีวิตที่ดี
นั่นคือ นอกเหนือจากมีอารมณ์บวกแล้ว ยังต้องมีชีวิตที่มีความหมาย และมีเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง สามารถเปลี่ยนสิ่งลบในชีวิต ให้เป็นสิ่งบวกได้

นี่คือ ‘ความสุข’ ที่จะสอน ในการอบรม ‘เลี้ยงลูกให้สุขเป็น’

จะสอนอะไร? ก็จะสอนการสร้างอารมณ์บวก (positive emotion) จัดการกับอารมณ์ลบ สร้างความหวัง การมองโลกในแง่ดี สร้างความเข้มแข็งในชีวิต (resilience) การสร้างวินัยที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข การสร้างความหมายและเป้าหมายให้ชีวิต

แน่นอนว่าพ่อแม่จะต้องมีความสุขในตัวเองก่อน ถึงจะไป‘เลี้ยงลูกให้สุขเป็น’ได้ ดังนั้นแม้เนื้อหาจะเน้นที่ตัวลูก แต่พ่อแม่เองก็จะได้เทคนิค ‘สร้างสุข’ ให้ตัวเอง ไปเป็นของแถมด้วย

การอบรมจะมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดทาง Positive psychology ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องความสุข และมีงานวิจัยรองรับ มันจึงไม่ใช่การมาบอกว่า ‘ต้องคิดบวกนะ’ ‘ต้องมีความหวังนะ’ หรือ ‘ต้องปล่อยวางนะ’ เท่านั้น

 

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรออนไลน์ สร้างสุข เข้าใจตนเอง

Similar Posts