บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น | บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

เลี้ยงลูกให้มีวินัย ฝึกระเบียบวินัยให้ลูก

เลี้ยงลูกให้มีวินัย

การเลี้ยงลูกให้มีวินัย การที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง และระเบียบวินัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ เพราะถ้าหากเราปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัยแล้ว เด็กย่อมเรียนรู้ที่จะเคารพในสิทธิของผู้อื่น ในโลกของความเป็นจริงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นต้องอธิบาย แต่เด็กก็สามารถเรียนรู้ได้จากการกระทำของผู้ใหญ่และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดที่ทำลงไปแล้วผู้อื่นจะให้การยอมรับ และเข้าใจได้ในทันทีว่าควรจะปฏิบัติตามหรือไม่ เช่นคำว่า “อย่า” ทำสิ่งนี้ไม่ดี เราะเคยได้รับคำห้ามจากผู้ใหญ่เกี่ยวกับอันตรายนั้น ๆ มาก่อน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ว่าหากดื้อที่จะทำสิ่งนั้น ๆ ต่อไปก็อาจถูกลงโทษ เด็กส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ใหญ่ควบคุมเขา แต่ไม่ใช่ด้วยการข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรง เพราะเด็กอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ และเสียสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอีกด้วย

อยากเลี้ยงลูกให้มีวินัย แต่ คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบนี้ไหมคะ?

  • กลัวว่าตนเองจะคุมอารมณ์ไม่ได้ และจะทำรุนแรงกับลูก
  • รู้สึกผิดหลังจากที่ดุหรือลงโทษลูกเมื่อลูกทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
  • กลัวว่าตนเองจะเป็นพ่อแม่เผด็จการ
  • มีความคิดว่าการปกครองเด็กควรเป็นแบบประชาธิปไตย ให้เด็กมีสิทธิมีอิสรภาพที่จะทำอะไรก็ได้ที่ตนต้องการ
  • เลี้ยงดูแบบตามใจมากเกินไป (ข้อนี้อาจเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น มีลูกยาก มีลูกคนเดียว เป็นต้น)

นักวิจัยพบว่า พ่อแม่ที่เป็นแบบนี้ ไม่กล้าเอาจริงกับลูก และมักเกิดความคิดว่า การฝึกระเบียบวินัยเด็กอย่างหนักแน่นและการลงโทษเมื่อเด็กทำผิดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะ เขามักจะสรุปกับตัวเองว่า การใช้อำนาจปกครองก็คือการใช้ความก้าวร้าวรุนแรง พูดง่ายๆก็คือ เขามีสมการว่า

อำนาจปกครอง = ความก้าวร้าวรุนแรง

ทั้งหมดนี้คือความเข้าใจผิด และเป็นสาเหตุให้เด็กจำนวนมากมีปัญหาพฤติกรรม

แท้จริงแล้ว การใช้อำนาจปกครองไม่ใช่ความก้าวร้าว พ่อแม่ (รวมทั้งผู้ใหญ่อื่นๆ ที่ดูแลเด็ก) จำต้องมีอำนาจปกครองเด็กด้วย หากเราปรารถนาดีต่อเด็กจริงๆ เราจะต้องยึดมั่นในกฎระเบียบและมาตรฐาน และจัดการให้มีการปฎิบัติตามกฎระเบียบนั้น แม้ว่าบางครั้งจะต้องใช้ความเด็ดขาดและการลงโทษบ้างก็ตาม

การช่วยจัดการให้เด็กปฎิบัติตามกฎระเบียบให้ได้นั้น เป็นการบอกว่า เรามีความคาดหวังในตัวเด็ก เราคาดหวังว่าเขาจะทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ และเราสื่อความคาดหวังนี้ให้เขารับรู้ด้วยการฝึกระเบียบวินัยอย่างหนักแน่น

นั่นคือการแสดงถึงความยอมรับนับถือในตัวเด็กอย่างแท้จริงยิ่งกว่าคำชมใดๆ!

แต่ขอเตือนว่า ฝึกระเบียบวินัยอย่างหนักแน่นเท่านั้นไม่พอ ต้องใจเย็นใจนิ่ง อย่าฝึกด้วยความโกรธนะคะ)

❤ เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ

แนะนำอ่านหนังสือ “สร้างวินัยให้ลูกคุณ” และ “สร้าง EQ ให้ลูกคุณ”
และเรียนหลักสูตรออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดั”

Similar Posts