ไม่มีหมวดหมู่

เทคนิคช่วยให้ลูกปรับตัว

เวลามีหลายอย่างที่ลูกต้องเผชิญ แล้วเรารู้สึกว่ามันยาก ก็จงอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นคนอ่อนแอ โดยการให้ลูกเลี่ยงสิ่งที่ ‘ยาก’ นั้น จงเลี้ยงลูกให้เข้มแข็งโดยการให้เผชิญกับความลำบาก สิ่งที่ไม่ชอบ หรือไม่คุ้นเคยบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ การไปค่าย การไปอยู่กับญาติชั่วคราวเพราะพ่อแม่ไม่อยู่. สิ่งเหล่านี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้ลูก

และจงช่วยลูกปรับตัวโดยรับฟัง ให้กำลังใจและช่วยเขาวิเคราะห์ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

แต่ที่สำคัญคือ จงเตรียมลูกให้ปรับตัวเก่ง โดยการสร้างวินัยให้ดีพอ เพราะวินัยนี่แหละที่ทำให้คนเราแข็งแกร่งและปรับตัวเก่ง

ขอแนะนำให้อ่านเทคนิครับฟังและให้กำลังใจลูกจากหนังสือสร้าง EQ ให้ลูกคุณและอ่านเทคนิคเลี้ยงลูกให้มีวินัยจาก หนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณ

#ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพร #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี

Similar Posts