บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

เทคนิคการเลี้ยงลูก เทคนิคพาลูกไปถึงดวงดาว

เทคนิคการเลี้ยงลูก

เทคนิคการเลี้ยงลูกไปให้ถึงดวงดาว

💜การมีดวงดาวให้ไขว่คว้าเป็นเรื่องที่ดี….
พ่อแม่ควรสอนเด็กให้ตั้งเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จ

😭เด็กหลายคนมีเป้าหมายสวยงาม แต่ก็ไปไม่ถึง….
พ่อแม่หลายคนพยายามผลักดันลูกให้ไปถึงดวงดาว
แต่ก็ไม่สำเร็จสักที…..

🔴เพราะเหตุผล 6 ข้อ

  1. ใช้สูตรความสำเร็จที่ปราศจากหยาดเหงื่อ ความสำเร็จแบบนี้ไม่มีในโลก
  2. รักลูกมากไป ปกป้องมากไป ไม่ยอมให้เจอความลำบาก แต่ในชีวิตจริงถนนสู่ดวงดาวนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบาก ลูกก็เลยไปไม่ถึงไหน
  3. ไม่ได้สร้างความมุ่งมั่นภายในตน (intrinsic motivation) ความมุ่งมั่นเปรียบเหมือนแสงอันเจิดจรัสของดวงดาวที่กระตุ้นให้เรามีพลัง คนที่ไม่มีความมุ่งมั่น เมื่อต้องเผชิญความยากลำบาก ก็มักจะล้มเลิกง่ายๆ
  4. พ่อแม่ไม่ได้อุทิศตัวอย่างจริงจัง ที่พบบ่อยๆ คือพ่อแม่แทบไม่มีเวลาให้ พ่อแม่ยุ่งอยู่กับตัวเอง กับงานหรือโทรศัพท์มือถือ และเพียงแค่มาเช็คลูกเป็นครั้งคราวเท่านั้น การอุทิศตัวแสดงถึงความจริงจัง พอเด็กไม่เห็นว่าพ่อแม่จริงจัง เด็กก็เลยไม่จริงจังกับตัวเอง
  5. ไม่ได้ปลูกฝังวินัยในชีวิตลูกอย่างแท้จริง พอไม่มีวินัย ลูกก็ควบคุมตนเองไม่ได้ แต่การจะเดินไปสู่ความสำเร็จต้องอาศัยการบังคับตนเอง คือสั่งตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำ (แม้ไม่อยากจะทำเอาเสียเลย) และห้ามตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ (ทั้งๆที่อยากทำใจจะขาด)
  6. เด็กไม่เคยเผชิญสถานการณ์ที่ต้องอาศัยความอดทนพยายาม เพราะชีวิต (ที่พ่อแม่จัดให้) มันง่าย-สบายเกิน จึงเท่ากับว่าไม่เกิดการสร้าง grit ในชีวิต

🎈หากพ่อแม่ทำใหม่ แก้ไข 6 ข้อนี้ให้ได้ รับรองว่า ไม่ว่าดาวดวงเล็กหรือดวงใหญ่ และอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม ลูกต้องไขว่คว้าได้เสมอ

💖แนะนำให้อ่าน สร้างวินัยให้ลูกคุณ ปัญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดี
และเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี” จะได้รู้เทคนิคพาลูกไปถึงดวงดาว

Similar Posts