บทความสำหรับชีวิตคู่ | บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

เรื่องของเงาสะท้อน (1)

เรื่องของเงาสะท้อน (1)

ครั้งแรกที่เคยเห็นเงาสะท้อนเหมือนของจริงจนแทบจะแยกไม่ออกคือ ตอนที่ไปทะเลสาบ Matheson ในนิวซีแลนด์ ตอนนั้นตื่นตาตื่นใจมาก เงาสะท้อนที่อยู่ในน้ำเหมือนกับภูเขาที่ตั้งเด่นอยู่ตรงหน้าจนแทบบอกไม่ได้ว่าอะไรเป็นของจริง และอะไรเป็นเพียงเงา

ยืนดู Blue Pond ตอนแรกมีลมพัดเอื่อย ๆ ผิวน้ำกระเพื่อม เงาสะท้อนบิดเบี้ยว แต่สักพักพอลมสงบ ผิวน้ำก็สงบนิ่ง เงาต้นไม้ที่สะท้อนลงมาบนผิวน้ำนั้นชัดแจ๋วราวกับเป็นต้นไม้จริง

นึก ๆ ดูแล้ว การเลี้ยงลูกก็เป็นเช่นการสร้างเงาสะท้อน มันจะเหมือนของจริงได้ก็ต่อเมื่อผิวน้ำราบเรียบ ลมสงบ ลูกจะสะท้อนคุณลักษณะชีวิตของพ่อแม่ได้ก็ต่อเมื่อความสัมพันธ์นั้นสงบ ไม่มีพายุ ไม่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ

อยากให้ลูกเป็นเหมือนเราและสะท้อนชีวิตที่ดีงามของเรา ก็จงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ในชีวิตพ่อ-แม่-ลูก ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้แปลว่า จะหัวเราะกันตลอดเวลา เห็นพ้องต้องกันเสมอหรือตามใจเสมอ

แต่หมายถึง

เมื่อทะเลาะแล้วคืนดี

เมื่อขัดแย้งแล้วปรองดอง

เมื่อโกรธแล้วยกโทษ

เมื่อทำผิดแล้วขอโทษ

#ปั้นใหม่ #สร้างชีวิตใหม่ #เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี

Similar Posts