ปัญหาพิเศษ สมาธิสั้น ออทิสติก พัฒนาการช้า ฯลฯ

ออทิสติก รักษาหายไหม?

ออทิสติก รักษาหายไหม

ออทิสติก รักษาหายไหม? เป็นคำถามแรกของพ่อแม่เมื่อรู้ว่าลูกเป็นออทิสติก

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่จะรักษาโรคออทิสติกให้หายขาดได้ ความรู้ที่มี อยู่ในวงการแพทย์ปัจจุบันสรุปได้ว่า โรคนี้เป็นความผิดปกติทางสมองที่ไม่สามารถ รักษาให้หายขาดได้ อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถดีขึ้นได้ถ้าให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมตั้งแต่เด็กยังเล็ก

“ดีขึ้น” หมายถึงอะไร?

คำว่า “ดีขึ้น” หมายความว่า หากได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม เด็กออทิสติก ก็สามารถเรียนรู้ได้ สามารถเข้าใจโลกรอบตัว และโต้ตอบกับโลกภายนอกดีขึ้นด้วยการ กระตุ้นพัฒนาการเฉพาะตัว เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้คนและดำเนินชีวิตได้ ใกล้เคียงกับปกติ พฤติกรรมหลายอย่างอาจปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ อาการผิดปกติ บางอย่างอาจลดลงหรือหายไปเมื่อเด็กโตขึ้น แม้เด็กส่วนใหญ่จะมีอาการหลงเหลืออยู่ บ้างไม่มากก็น้อย แต่ในเด็กหลายคนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างดี อาจดูไม่ออกเลยว่า เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกมาก่อน

“ไม่หายขาด” หมายถึงอะไร?

“ไม่หายขาด” หมายถึง ลักษณะหรืออาการบางอย่างยังคงอยู่แม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม แม้จะเก่งจนจบปริญญาเอกหรือได้รับการรักษามาอย่างดีแล้วก็ตาม

อนาคตจะเป็นอย่างไร?

การศึกษาติดตามออทิสติกเมื่อโตขึ้นพบว่า ผลลัพธ์อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

  1. ดีขึ้น เรียนหนังสือได้สูง สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเอง แต่งงานมีครอบครัวได้
  2. ดีขึ้น จนมีชีวิตอยู่ได้เอง พึ่งตนเองได้ดีตามสมควร
  3. ดีขึ้น แต่ยังคงต้องได้รับการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตตามลำพัง,
  4. ใช้ชีวิตตามลำพังไม่ได้ ต้องอยู่ในสถานดูแล แต่ทำงานอาชีพง่ายๆ เช่นทำงานในโรงงาน ในไร่ หรืองานออฟฟิศง่ายๆ
  5. ไม่ดีขึ้น ทำงานไม่ได้ แต่ช่วยเหลือตนเองได้ดีพอใช้
  6. ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลใกล้ชิด

    ในกลุ่มที่ 3-6 มักเป็นผู้ที่มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วยไม่มากก็น้อย

ใครเป็นคนกำหนด?

ปัจจัยที่กำหนดว่าออทิสติกจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็คือ ระดับเชาวน์ปัญญา
และการช่วยเหลือที่เหมาะสมหากระดับเชาวน์ปัญญาดีพอใช้ คือ ค่า IQ สูงกว่า 70 ขึ้นไป เด็กก็มีโอกาสพัฒนาไปได้มาก
แต่หากต่ำกว่า 70 ก็เท่ากับมีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย โอกาสที่จะเรียนรู้เข้าใจโลกรอบตัวก็จะลดลง
ในเด็กที่พูดหรือสื่อสารไม่ได้เลยผลลัพธ์มักจะไม่ดี


การช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก การช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะการกระตุ้นพัฒนาการให้เป็นไปอย่างใกล้เคียงเด็กปกตินั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยโดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 3 ปีแล้ว โอกาสที่เด็กจะดีขึ้นก็มีมาก
นอกจาก นี้การกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกวิธียังสามารถทำให้ระดับเชาวน์ปัญญาของ
เด็กสูงขึ้น อีกด้วย (ดูรายละเอียดในบทที่ 10) ในหนังสือ “ช่วยเหลือลูกออทิสติก”

แนะนำอ่านหนังสือ “ช่วยลูกออทิสติก” คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อคุณจะได้มีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับโรคออทิสติก และที่สำคัญคือเพื่อคุณจะได้รู้หลักการสำคัญในการช่วยเหลือลูกของคุณให้พัฒนาขึ้นและมีชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ พร้อมด้วยเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการลูกซึ่งจากการวิจัยพบว่าเป็นวิธีช่วยเหลือที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กได้มีทักษะการสื่อสารและสังคมดีขึ้น
(ตอนนี้หนังสือหมดแล้ว มีเป็น E-Book นะคะ สนใจสั่งซื้อ คลิกที่นี่เลย!)

Similar Posts