ปัญหาพิเศษ สมาธิสั้น ออทิสติก พัฒนาการช้า ฯลฯ

ออทิสติกมีกี่ระดับ?

ออทิสติกมีกี่ระดับ

โรคออทิสติกเป็นโรคที่มีลักษณะแตกต่างกันได้มาก อาการมีหลายอย่างและความรุนแรงก็ต่างกันตั้งแต่น้อยไปจนถึงรุนแรงมาก เช่น ตั้งแต่พูดไม่ได้เลยไปจนถึงพูดมากไม่หยุด หรือมีภาวะปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้ไปจนถึงเรียนเก่งจนสามารถจบ
ปริญญาเอก เนื่องจากอาการของโรคมีขอบเขตค่อนข้างกว้าง ทางการแพทย์จึงเรียกโรคนี้ว่าเป็น spectrum (บางครั้งเรียกว่า Autistic spectrum disorder หรือ ASD)

ออทิสติกมีกี่ระดับ เราอาจแบ่งอาการของโรคได้เป็น 3 ระดับคือ


1. รุนแรงน้อย

เด็กมักมีสติปัญญาดี มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีพอใช้สามารถ เรียนรวมกับเด็กปกติได้ บางรายเรียนได้สูงถึงปริญญาเอก บางทีเราเรียกเด็กกลุ่มนี้ ว่า high functioning autism

2. รุนแรงปานกลาง

เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการทางสังคมและภาษาที่จำกัด เรียน หนังสือไม่ได้สูงเท่ากลุ่มแรก แต่สามารถช่วยตัวเองได้ดีพอใช้

3. รุนแรงมาก

เด็กกลุ่มนี้มีภาวะปัญญาอ่อนร่วมด้วย ภาษาและสังคมพัฒนาไป น้อยมาก ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องมีผู้ดูแลไปตลอด
ชีวิต แต่นับว่าโชคดีที่กลุ่มนี้ พบได้ไม่มากเท่าไร

เด็กแต่ละคนจะมีอาการมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าสมองมีความบกพร่องมากแค่ไหน ในเด็กที่เป็นออทิสติกจากโรคทางกาย เช่น โรคหัดเยอรมันแต่กำเนิด อาการมักจะรุนแรงกว่าเด็กที่ไม่มีโรคทางกาย เด็กออทิสติกที่มีปัญญาอ่อนร่วมด้วย
อาการมักจะรุ่นแรงกว่าเด็กที่มีสติปัญญาดี

อ่านบทความโรคออทิสติกเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แนะนำอ่านหนังสือ “ช่วยลูกออทิสติก” คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อคุณจะได้มีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับโรคออทิสติก และที่สำคัญคือเพื่อคุณจะได้รู้หลักการสำคัญในการช่วยเหลือลูกของคุณให้พัฒนาขึ้นและมีชีวิตได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ พร้อมด้วยเทคนิคกระตุ้นพัฒนาการลูกซึ่งจากการวิจัยพบว่าเป็นวิธีช่วยเหลือที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กได้มีทักษะการสื่อสารและสังคมดีขึ้น
(ตอนนี้หนังสือหมดแล้ว มีเป็น E-Book นะคะ สนใจสั่งซื้อ คลิกที่นี่เลย!)

Similar Posts