บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

สร้าง self-esteem ที่มั่นคง

ความนับถือตนเอง

✴️ ความนับถือตนเอง หรือ self esteem เป็นความตระหนักในตนเองสองด้านคือ “ฉันมีค่า” (self-worth) และ “ฉันทำได้” (self-efficacy)

💜 “ฉันมีค่า” สร้างจากความผูกพันที่มั่นคงระหว่างเด็กกับพ่อแม่

💜 “ฉันทำได้” สร้างจากประสบการณ์แห่งความสำเร็จ การที่ได้มีโอกาสทำงาน และสามารถแก้ปัญหาได้ เอาชนะอุปสรรคได้

❌ อย่าสร้างความรู้สึกว่า “ฉันมีค่า” เพราะฉันถือกระเป๋าแพงๆ หรือมีไอโฟนรุ่นใหม่ เพราะนั่นเป็นการสร้าง self-esteem แบบผิวเผินและนำไปสู่ตัวตนที่เปราะบาง

🔴 มาสร้าง self-esteem ที่มั่นคงโดยให้เด็กได้มีโอกาสทำงานได้เผชิญกับปัญหาและความยากลำบาก จนเกิดความรู้สึกว่า “ฉันทำได้ ฉันเก่งพอ” ดีกว่า

#ปั้นใหม่ #Everestพาลูกค้นหาความนับถือตนเอง

Similar Posts