บทความเกี่ยวกับสังคม

สร้างวินัยในชาติแบบ top-down

สร้างวินัย

เสียดายและเสียใจในการจากไปของนิสิตแพทย์และนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นับเป็นการสูญเสียมหาศาล

หากนึกภาพไม่ออกว่า มหาศาลอย่างไร ก็ขอเอาตัวเลขมาให้ดูค่ะ
ทางการสหรัฐอเมริกา คำนวณว่า ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมา จนอายุ 18 ปีนั้นคิดเป็นเงินจำนวน 224,060 ดอลล่าร์ (ประมาณ 7,842,100บาท) อันนี้เป็นตัวเลขสำหรับเด็กที่เกิดในปี ค.ศ.2000 หากเกิดปี 2013 ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีก ประมาณสองหมื่นกว่าเหรียญ

ส่วนราคาค่างวดของความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ถ้าไม่นับ direct cost เช่นค่ารักษาพยาบาลในห้องไอซียู นับเฉพาะ indirect cost ในกรณีเสียชีวิตก็นับว่ามหาศาลมาก ยกตัวอย่าง หากเสียชีวิตเมื่ออายุ 30 ปี จะคำนวณโดยเอารายได้ต่อเดือน มาคูณกับเวลาที่สูญเสียไปจากการเสียชีวิต (YPLL, years of potential life lost ซึ่งจะคิดถึงอายุ 70 ปี) สมมุติว่าเงินเดือน เดือนละ 50,000บาท เท่ากับสูญเสียถึง 24 ล้านบาท
ถ้าคิดง่ายๆว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งในเมืองไทยเป็นครึ่งหนึ่งของอเมริกา ก็เท่ากับว่า หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเป็นมูลค่าการสูญเสียร่วม 28ล้านบาทต่อคน
มหาศาลไหมคะ?

สังคมไทย ชีวิตไม่ปลอดภัยเพราะผู้คนขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

การสร้างวินัยทำได้ 2 ทาง

แบบ bottom-up ล่างขึ้นบน คือสร้างจากครอบครัว พ่อแม่สอนลูก ครูสอนนักเรียน ผู้ใหญ่สอนเด็ก อีกแบบคือ top-down จากเบื้องบนลงมา นั่นคือการมีกฎหมายที่ดีพอและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แม้แบบ bottom-up จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นการสร้างแบบฝังลึกอยู่ในกมลสันดาน แต่มันช้าเกินไป ไม่ค่อยทันการ

ชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ไม่ปลอดภัย ไม่มีหลักประกัน เราต้องการระเบียบวินัยและความรับผิดชอบที่สร้างด้วยวิธี top-down อย่างจริงจังเดี๋ยวนี้

ขอเสนอให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติของปีไก่ 2017 ค่ะ

(ปล.ไม่รู้ว่าฝันลมๆแล้งๆหรือเปล่า? รู้แต่ว่าขณะที่เขียนนี้ ก็เห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา สวมเกราะเหล็ก ขี่ม้าขาวมาแต่ไกลเลย!)

#ปั้นใหม่ #ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพร

Similar Posts