ไม่มีหมวดหมู่

สร้างชีวิตที่ดี

สร้างชีวิตที่ดี

💖โพสต์เมื่อวันก่อนเรื่อง “แม่ครับ ผมรออยู่” มีผู้สนใจเข้ามาคอมเมนต์มากมาย ไม่มีครั้งไหนที่ได้เห็นความตั้งใจของท่านที่อ่านมากเท่าครั้งนี้ เพราะมีคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนเขียนมาใน inbox แสดงความตั้งใจที่จะทำชีวิตให้ดี เลี้ยงลูกให้ดี และตั้งใจที่จะอ่านหนังสือ “บ้านแตกแต่หัวใจไม่สลาย” อีกครั้ง ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตคู่อยู่ ก็เขียนมาบอกอาจารย์ว่า อยากทำชีวิตคู่ให้ดี และตั้งใจจะอ่าน “สร้าง EQ ให้ชีวิตคู่” อย่างจริงจัง

🌸การที่พ่อแม่มีชีวิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก มันทำให้ลูกเติบโตขึ้นไปดี เราคงไม่ได้ตั้งใจแต่งงานเพื่อที่จะหย่าร้างกันในที่สุด และเราคงไม่ได้ตั้งใจทึ่จะมีลูก เพื่อจะเห็นเขาเติบโตขึ้นอย่างปวกเปียกและมีชีวิตที่ล้มเหลว

🎈สิ่งสำคัญมากคือ เราต้องมีเป้าหมายที่แน่วแน่ก่อน ต่อจากนั้นก็พยายามทำ (ทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) และมีความมุ่งมั่น (ไม่ล้มเลิก) มีความอดทน มีความรัก ความเข้าใจ (เข้าใจในบุคคลและธรรมชาติของชีวิต) และยอมรับ (ยอมรับความแตกต่างและยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพยายามเต็มที่แล้ว)

set goals+work hard + determination +patience +love +understanding+acceptance

นี่คือสูตรที่อาจารย์ใช้ ไม่ว่าจะทำสิ่งใด

✅ ขอชวนเราทุกคนตั้งเป้าหมาย ที่จะมีชีวิตที่ดี สร้างครอบครัวที่ดี เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ของเรา คู่ของเราหรือลูกของเราก็ตาม

💜 ชีวิตที่ดีไม่ได้สร้างง่าย แต่ไม่เกินความพยายาม

Similar Posts