ไม่มีหมวดหมู่

วินัย คืออะไร วินัย หมายถึง..

วินัย คือ

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จ แต่ชีวิตจะดีและประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีวินัย วินัยทำให้บุคคลพัฒนาไปอย่างเหมาะสม ใช้ศักยภาพของตนได้เต็มที่และดำรงอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง

วินัย คืออะไร?


พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของวินัยว่า คือการอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ กล่าวง่ายๆ ว่า วินัย คือการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่สังคมยอมรับว่าดีหรือเหมาะสมนั่นเอง
ในทางจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychology) การฝึกวินัยเป็นการหัดให้เด็กควบคุมความต้องการหรือแรงผลักดัน (impulse) ในตนเอง ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและแสดงออกมาอย่างเหมาะสม ไม่ใช่ว่าจะต้องตอบสนองความต้องการของตนทุกครั้งอย่างทันทีทันใด หรือในวิธีที่ตนต้องการเสมอไป การฝึกวินัยเป็นการสอนให้เด็กรู้จักรอหรือประวิงความต้องการของตนและแสดงออกในเวลา สถานการณ์และวิธีการที่เหมาะสมกว่า

ทำไมคนเราจะต้องมีวินัยด้วย?


คำตอบก็คือ หากไม่มีวินัยก็จะเกิดความยุ่งเหยิงในหลายด้าน เช่น สังคมที่ไม่มีวินัย เป็นสังคมที่ยุ่งเหยิง เราเห็นตัวอย่างความยุ่งเหยิงและขาดระเบียบนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เช่น

 • ทิ้งขยะตามถนนหนทาง
 • ข้ามถนนในที่ซึ่งไม่ใช่ทางข้าม
 • ขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
 • วางของขายตามทางเท้าจนรบกวนคนเดินถนน
 • ขายเสร็จก็ยังทิ้งเศษขยะเกลื่อนกลาด
 • ไม่เก็บกวาดให้เรียบร้อย ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม
 • โกงกินและรับสินบน ฯลฯ

ครอบครัวที่ไม่มีวินัย

ครอบครัวที่ไม่มีวินัย ก็เป็นครอบครัวที่ยุ่งเหยิง ครอบครัวแบบนี้หาดูได้ไม่ยากนักในสังคมปัจจุบัน

 • สามีภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน
 • สามีติดเหล้า ภรรยาติดพนัน
 • พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆ จนลูกพลอยเกิดปัญหาไปด้วย
 • ใช้ความรุนแรงกันในครอบครัว เพราะขาดวินัยในการควบคุมตนเอง
 • ลูกชายหนีโรงเรียน ส่วนลูกสาวก็ไปเที่ยวจนดึกไม่ยอมกลับบ้าน
 • ฯลฯ

ชีวิตที่ไม่มีวินัย

 ก็เป็นครอบครัวที่ยุ่งเหยิง  ครอบครัวแบบนี้หาดูได้ไม่ยากนักในสังคมปัจจุบัน

 • สามีภรรยาไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน
 • สามีติดเหล้า ภรรยาติดพนัน
 • พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆ จนลูกพลอยเกิดปัญหาไปด้วย
 • ใช้ความรุนแรงกันในครอบครัว เพราะขาดวินัยในการควบคุมตนเอง
 • ลูกชายหนีโรงเรียน ส่วนลูกสาวก็ไปเที่ยวจนดึกไม่ยอมกลับบ้าน
 • ฯลฯ

บุคคลที่ไม่มีวินัยจะไม่สามารถพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่ตนมี ชีวิตจะไม่มีระเบียบและเกิดปัญหาได้มากมายทั้งกับตนเอง ครอบครัว ที่ทำงาน สังคมและประเทศชาติ ในทางตรงข้าม บุคคลที่มีวินัยจะดำรงตนอยู่ในกฎระเบียบที่เหมาะสม อดทนต่อความยากลำบาก ควบคุมตนเองได้ดีพอ สามารถพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ บุคคลแบบนี้จะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง ในครอบครัว รวมทั้งสังคมและประเทศชาติที่เขาอาศัยอยู่

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง สอนลูกให้มีวินัยในตนเอง
ฝึกระเบียบวินัยให้ลูก

Similar Posts