บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

ลูกของคุณ เติบโตมากับอะไร?

เติบโต

วันครอบครัวเพิ่งผ่านไป…แถมยังต้อง wfh อีก อย่าคิดมาก ให้มองหาสิ่งดีในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

นานๆครั้งถึงจะได้มีโอกาสหยุดยาว เป็นโอกาสดีที่จะมาใคร่ครวญว่าบ้านเราเป็นอย่างไร

บ้านเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด เพราะบ้านสร้างคน บ้านสร้างลูก

🌸เด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่เขาเติบโตขึ้นมา

💜ถ้าเด็กเติบโตมากับคำตำหนิ

เขาจะสงสัยตนเอง

💜ถ้าเด็กเติบโตมากับความเฉยเมย

เขาจะรู้สึกไร้ค่า

💜ถ้าเด็กเติบโตมากับความอับอาย

เขาจะรู้สึกผิด

💖ถ้าเด็กเติบโตมากับกำลังใจ

เขาจะมีความเชื่อมั่น

💖ถ้าเด็กเติบโตมากับคำยกย่องชมเชย

เขาจะเห็นคุณค่าของตนเอง

💖ถ้าเด็กเติบโตมากับการยอมรับนับถือ

เขาจะยอมรับนับถือตนเอง

💖ถ้าเด็กเติบโตมากับความรัก

เขาจะรักตนเองและผู้อื่น

💖ถ้าเด็กเติบโตมากับความมั่นคงปลอดภัย

เขาจะรู้สึกว่าโลกใบนี้น่าอยู่

💖ถ้าเด็กเติบโตมากับความสงบ

เขาจะมีสันติสุขในจิตใจ

🔴ลูกของคุณเติบโตขึ้นมากับอะไร ??

อยากให้ลูกเติบโตขึนมาอย่างดีเรียนบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี”

Similar Posts