บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเกี่ยวกับสังคม | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

การมีชีวิตที่ดี ต้องรู้จักคิด รู้จักเลือก และสร้างวินัยให้ลูกคุณ!

สร้างวินัยให้ลูกคุณ

สังคมไทยมีจุดอ่อนหลายจุด แต่ที่อาจารย์เห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่อันตรายอย่างยิ่งก็คือ การที่เราขาดวินัยและความรับผิดชอบ..

เมื่อ พ.ศ. 2542 อาจารย์เขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ “สร้างวินัยให้ลูก”คุณ” ผ่านไป 22 ปี แล้ว
ความรับผิดชอบของผู้คนในสังคม ดีขึ้นบ้างไหม? เราทุกคนคงรู้อยู่แก่ใจ…

วันนี้ ขอเอาสิ่งที่เขียนไว้ใน “สร้างวินัยให้ลูกคุณ” มาเตือนใจเราอีกครั้ง✨

“การกระทำทุกอย่างมีผลลัพธ์ตามมาเสมอ ดังนั้นเมื่อลูกทำผิด ลูกควรได้รับผลลัพธ์ของการกระทำด้วย การให้ลูกได้รับผลลัพธ์ของการกระทำเป็นวิธีสอนเรื่องเหตุ-ผลและความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

เมื่อลูกทำสิ่งใดลงไป ลูกควรได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกว่า ผลลัพธ์ (consequence) ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

✅ เชิงบวก ได้แก่ ผลดีที่ตามมา ซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ดีๆ ความรู้สึกดีๆ (สบายใจ ภูมิใจ) การแสดงความพึงพอใจจากพ่อแม่ เช่น การกอด คำชม หรือรางวัล

❎ เชิงลบ ได้แก่ เหตุการณ์แย่ๆ ความรู้สึกที่ไม่ดี (กลัว โกรธ เสียใจ) การตำหนิ คำดุด่าและการลงโทษ

การฝึกวินัยที่ได้ผลนั้นจะต้องสอนให้ลูกเข้าใจถึงเหตุ-ผล และความรับผิดชอบด้วย คือสอนให้เข้าใจว่า

🔸 เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว จะมีเหตุการณ์อะไรตามมา
🔸 เมื่อลูกทำสิ่งนี้แล้ว จะเกิดอะไรตามมา
🔸 เมื่อลูกไม่ทำสิ่งนี้แล้ว จะเกิดอะไรตามมา
🔸 เมื่อลูกทำถูกต้อง จะได้ผลลัพธ์เชิงบวกอย่างไร
🔸 เมื่อลูกทำผิด จะได้ผลลัพธ์เชิงลบอย่างไร

👉🏼 ในชีวิตมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ถ้าเอามือไปถูกหม้อร้อน มือก็จะพอง

นอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์ที่เกิดจากกฏระเบียบหรือข้อตกลงที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าไม่ท่องหนังสือและได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ก็จะสอบตก เป็นต้น

👧🏻 เด็กจะเรียนรู้จักเหตุ-ผล วินัยและความรับผิดชอบ รวมทั้งรู้จักชีวิตดีขึ้นอีกมาก ถ้าเราปล่อยให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์และการตัดสินใจของตน และยอมให้เขาได้รับผลลัพธ์ของการกระทำโดยไม่เข้าไปแทรกแซง

❇️ เช่น เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเด็กไม่มากิน อีก 2-3 ชั่วโมงต่อมาเขาก็จะหิว พ่อแม่ไม่ควรป้องกันความหิวนี้โดยจัดหาขนมนมเนยไว้ให้ ความหิวคือผลลัพธ์ตามธรรมชาติ เมื่อไม่มีอะไรให้กิน เด็กจะเรียนรู้ว่า เมื่อไม่กินตามเวลาเหมือนคนอื่น เขาก็จะหิว

⚡️ การเรียนรู้นี้จะทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด กล่าวคือ เมื่อคุณเรียกให้กินข้าว เขาจะมากินตรงเวลาและกินให้อิ่มพอ

อย่า “ช่วยชีวิต” ลูกบ่อยเกินไป

หากเราต้องการฝึกวินัยและสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบ เราจะต้องยอมให้ลูกได้รับผลลัพธ์แห่งการกระทำของตน โดยเฉพาะผลเชิงลบ พ่อแม่ส่วนใหญ่ยอมให้ลูกได้รับแต่ผลเชิงบวก เช่น ให้คำชม ให้รางวัล แต่ไม่ยอมให้ได้ผลลัพธ์เชิงลบ เช่น ไม่ยอมให้เผชิญความลำบาก การดุว่าและการลงโทษ เพราะไม่อยากเห็นลูกมีความทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ยอมให้ลูกเผชิญกับผลลัพธ์เชิงลบ ลูกก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ว่า การกระทำนี้ไม่เหมาะสมอย่างไร และไม่เกิดการสำนึกว่าตนควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร

ผลเสียจากการ “ช่วยชีวิต” ในช่วงที่ลูกยังเล็กอาจไม่รุนแรงเท่าไร แต่เมื่อลูกโตแล้วอาจมีปัญหารุนแรง เสียน้ำตาหรือเสียชีวิตก็ได้

นอกจากจะใจแข็ง ยอมให้ลูกได้รับผลแห่งการกระทำของตนแล้ว ยังต้องสอนว่า หากเราต้องการผลลัพธ์เชิงบวก เราควรเลือกทำสิ่งใดบ้าง และหากเราไม่ต้องการผลลัพธ์เชิงลบ เราควร ‘ไม่’ ทำสิ่งใด

นี่คือการสอนลูกให้รู้ว่า เราสามารถสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในชีวิตได้ โดยเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง ✨

จะมีชีวิตที่ดี ต้องรู้จักคิดและรู้จักเลือก ❗️

จาก หนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณ หน้า 104-105

เป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกท่านค่ะ ❤️

📌 อ่านบทความปั้นใหม่ทั้งหมดได้ที่ http://bit.ly/blogpunmai

แนะนำบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี”

Similar Posts