บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

รากแก้วทั้ง 6

รากแก้วทั้งหก

ชีวิตเปรียบดังต้นไม้ ถ้าต้นไม้หยั่งรากลึก มันก็จะเผชิญกับพายุได้ ยามแห้งแล้ง รากก็สามารถชอนไชลงไปหาน้ำในชั้นดินลึก

เด็กจะเติบโตไปได้ดีต้องมีรากแก้วแห่งชีวิตที่แข็งแรง จากการทำงานบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหามากว่า 30 ปี จากการศึกษาวิจัยที่ตนเองทำ

และการไปร่วมประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาเด็กหลายครั้ง อาจารย์สรุปแนวคิดได้ว่า

รากแก้วที่สำคัญที่พ่อแม่ต้องสร้างให้ลูก มี 6 ราก ดังนี้


1. มีตัวตนที่แข็งแกร่ง
2. สามารถบังคับตน (self-regulation) ในที่นี้รวมการมีระเบียบวินัยและการควบคุมอารมณ์ที่ดี
3. มีอุปนิสัยและค่านิยมบวก
4. มีทักษะชีวิต
5. รักที่จะเรียนรู้
6. รู้จักสร้างความสุขให้กับตัวเอง

รากแก้วทั้งหกนี้จะทำให้ลูกมีความเข้มแข็งในชีวิต สามารถเผชิญปัญหาต่างๆได้ดีพอ และเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสง่างาม
ในการสัมมนา “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ อาจารย์จะสอนวิธีการและเทคนิคสร้างรากแก้วที่ใช้ได้จริง

เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่เข้าสัมมนาเตรียมคำถามมาเยอะๆ จะได้ตอบคำถามที่ข้องใจและแนะนำวิธีที่เหมาะกับลูกของคุณแต่ละคน

ไม่ได้ไปสัมมนาไม่เป็นไร ดูหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีได้ที่นี่

Similar Posts