บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความสำหรับครอบครัว | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

คุณแม่คนหนึ่งถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมลูก ลูกไม่มีสมาธิ ไม่สนใจใคร?

พฤติกรรมลูก

พฤติกรรมลูก อาการที่เธอถามมามี 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ

1. อาการอยู่ไม่นิ่งและไม่ค่อยมีสมาธิ
จากที่เธอบรรยายมา ทำให้สงสัยว่าอาจจะมีปัญหาสมาธิสั้นหรือเปล่า ถ้าการเรียนดีก็อาจจะปล่อยไป แต่ถ้าการเรียนไม่ดีและถูกครูดุบ่อย ก็ควรประเมินจริงจังว่าเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่

2. อาการไม่ค่อยยืดหยุ่น ต้องทำเหมือนเดิมนั้น เป็นได้ 2 อย่างคือ 1.เป็นอาการปกติ โดยทั่วไปในเด็กเล็กก็มักจะไม่ค่อยยืดหยุ่น และอาจจะมีพฤติกรรมซ้ำๆ ได้ เมื่อเด็กโตขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น ก็จะยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับตัวได้เก่งขึ้น
อาจเป็นอาการหนึ่งของกลุ่มโรคออทิสติก โดยเฉพาะหากมีอาการไม่ยืดหยุ่นมากเกินไป และต้องทำอะไรซ้ำบ่อยๆ จนมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

3. อาการไม่ยอมพูดกับคนแปลกหน้า อันนี้ก็อาจจะเป็นปกติในเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสเจอผู้คนมากมายแบบเด็กที่เลี้ยงอยู่ในบ้าน เห็นแต่พ่อแม่และพี่เลี้ยงเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันอาการนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่่งของกลุ่มโรคออทิสติกก็ได้

โดยรวมลูกชายคนนี้มีอาการหลายอย่างที่อาจจะเป็นปกติก็ได้(ถ้าไม่ได้มีอาการเยอะ) หรืออาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการบกพร่องแบบกลุ่มโรคออทิสติก

อ่าน สมาธิสั้นรักษาหายไหม
       อาการของเด็กสมาธิสั้น

พฤติกกรมลูกลักษณะแบบนี้ไม่ควรปล่อยไว้!

ควรจะพบแพทย์เพื่อประเมินว่าปกติหรือผิดปกติ เป็นโรคหรือไม่เป็นโรค ทั้งนี้เพราะว่าหากเป็นโรคจริง การกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่ยังเล็กเป็นเรื่องสำคัญมากและจะทำให้เด็กมีอาการดีขึ้น ถ้าไม่เป็นโรคพ่อแม่ก็จะได้สบายใจและปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูให้เหมาะสมเพื่อจะช่วยให้ลูกพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาหลายอย่างที่พ่อแม่ถามมาควรจะต้องให้จิตแพทย์เด็กประเมิน

การตอบโดยที่ไม่ได้ตรวจเด็ก ก็คงได้แต่เพียงให้ความเห็นแบบคาดคะเนเท่านั้นค่ะ

แนะนำอ่านหนังสือ “เซตสร้างลูก” และ เรียนหลักสูตรออนไลน์ “ดูแลลูกสมาธิสั้น”

Similar Posts