บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก

จะฝึกวินัยลูก แต่ก็สงสารอ่ะ!

ฝึกวินัยลูก

ฝึกวินัยลูกไม่ได้ผล

อ่านข่าวเรื่องปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กจำนวนมากมีต้นตอจากการฝึกระเบียบวินัยที่ไม่ดีพอ

ไม่ดีพอนั้นเป็นอย่างไร?

มี 3 ข้อใหญ่ๆ

  1. ผู้สร้างวินัยทำตัวไม่น่าเชื่อถือ
  2. ไม่บังคับใช้กฏเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่างๆอย่างจริงจัง
  3. เทคนิคในการฝึกไม่ดีพอ

ขยายความ

ข้อ 1. ได้แก่ พ่อแม่และผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่จัดระเบียบหรือสร้างข้อกำหนดต่างๆ ทำตัวไม่น่านับถือ อาจจะเล่นกับเด็กมากไป ไม่มีอำนาจปกครอง ทำตัวอ่อนปวกเปียก ทำตัวไม่เป็นแบบอย่าง สอนเด็กอย่างหนึ่ง แต่ตัวเองกลับทำอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น

ข้อ 2. ได้แก่ สร้างกฏขึ้นมา มีกำหนดการลงโทษและการให้รางวัล แต่ก็ไม่เอามาใช้ เช่น เด็กทำผิด ต้องได้รับโทษ แต่ก็ ‘หยวน’ ไม่เป็นไร วันนี้พ่อใจดี ยกโทษให้ วันนี้แม่เหนื่อย ปล่อยไปก่อนละกัน เล่นเกมจนทำการบ้านไม่เสร็จ บทลงโทษคืองดเล่นเกมหนึ่งสัปดาห์ (คือ 7 วัน) แต่สงสารอ่ะ ลดเหลือ 1 วันก็พอ เป็นต้น

ข้อ 3. เทคนิคฝึกไม่ดีพอ เช่น ออกคำสั่งไม่เป็น กำหนดรางวัลและบทลงโทษแบบไม่เหมะสม ใช้ใบดาวไม่ถูกวิธี เป็นต้น

ทั้งสามข้อนี้สำคัญมาก และสำคัญพอๆกัน วันนี้ใครทำไม่ถูกก็ทำใหม่นะ

ลองอ่าน “สร้างวินัยให้ลูกคุณ” จะได้ทำให้ถูกตั้งแต่เด็กยังเล็ก โตขึ้นแก้ยาก เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน!
ขอแนะนำบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี”

Similar Posts