บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

การสร้างวินัยและนำพาชีวิตของลูกให้ ประสบความสำเร็จ ?

ประสบการณ์ความสำเร็จ

#การสร้างวินัยและนำพาชีวิตของลูกให้ ประสบความสำเร็จ ?

ใครๆก็อยากให้ลูกประสบความสำเร็จ

การวิจัยของ Professor Seligmanและ Duckworth แห่ง มหาวิทยาลัย Pennsylvania พบว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาจากการมีวินัยในตนเอง (self-discipline)

หมายถึงคนเราสามารถควบคุมตัวเอง (มี self-control) คือสั่งตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำ และให้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำ

การวิจัยนี้ทำในนักเรียนเกรด 8 จำนวน 140 คนพบว่า นักเรียนที่มีวินัยในตนเอง จะมีผลการเรียนดีกว่า มีอัตราการเข้าเรียนสูงกว่า และอัตราการเรียนจบสูงกว่านักเรียนที่ไม่มีวินัยในตนเอง

ข่าวดีคือ วินัยมีผลมากกว่าสติปัญญาถึง 2 เท่า

ดังนั้นหากลูกเป็นเด็กธรรมดา ไม่ใช่เด็กอัจฉริยะ คุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าลูกจะไม่ประสบความสำเร็จ

แค่สร้างวินัยเท่านั้นแหละ!

ปัญหาก็คือ พ่อแม่สร้างวินัยไม่เป็น เพราะการสร้างวินัยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน มีขั้นตอนที่ต้องทำ หากผิดขั้นตอน การสร้างก็ไม่ค่อยได้ผล นอกจากนี้ในเด็กแต่ละวัยเทคนิคที่ใช้ก็แตกต่างกัน

วันนี้มีคู่มือที่จะช่วยคุณในการสร้างวินัยและนำพาชีวิตของลูกให้ประสบความสำเร็จแล้ว

ก็หนังสือ “สร้างวินัยให้ลูกคุณ” และบทเรียนออนไลน์ “เลี้ยงลูกใหม่ ปั้นให้ดี”

Similar Posts