บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

ทำอย่างไรให้ลูกเรียนดี ? 3 สิ่งสำคัญเปรียบดังการปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้กับลูกเรียนดี

การเรียนดีทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มี self-esteem หรือความนับถือตนเองสูง และทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น

การเรียนดีเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ คุณต้องอาศัย 3 สิ่งคือ ดินดี ปุ๋ยดีและกรรไกรตัดแต่งกิ่ง

สามสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกเรียนดี

1 วินัยคือดินดี

คุณต้องสร้างวินัยในชีวิตของลูก วินัยคือพื้นฐานของการประสบความสำเร็จ วินัยทำให้เด็กมีความอดทน มีความรับผิดชอบ ทำให้หนักเอาเบาสู้ ทำให้พยายามแม้จะยากแค่ไหนก็ตาม

2 EQ ดี เปรียบได้กับปุ๋ยที่เหมาะสม

ปุ๋ยทำให้ต้นไม้งอกงามฉันใด EQ ดีก็ทำให้บุคคลมีความสุขและงอกงามทางจิตใจฉันนั้น การวิจัยพบว่าอารมณ์ดีทำให้คนเรามีสมาธิดีขึ้น มีความมุ่งมั่น อยากรู้อยากเห็นและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

3 เทคนิคการเรียนที่ดีเปรียบเหมือนกรรไกรตัดแต่งกิ่ง

ต้นไม้จะสวยงามหรือเกิดดอกออกผลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการตัดแต่งกิ่ง
เทคนิคในการเรียนเป็นเรื่องสำคัญ มันทำให้ของยากกลายเป็นของง่าย ทำให้ของที่ซับซ้อนเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย เทคนิคที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพของลูกอย่างไม่มีขีดจำกัด

หากคุณต้องการให้ลูกเรียนดี อาจารย์ขอแนะนำหนังสือ 3 เล่ม คือ
สร้างวินัยให้ลูกคุณ
สร้าง EQ ให้ลูกคุณ และ
เทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดี หรือสั่ง ebook เทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดีได้ที่นี่
อ่านสามเล่มนี้ให้จบ แล้วคุณจะชัดเจนว่าต้องช่วยลูกอย่างไร
สั่งซื้อที่ www.dr-umaporn.com

Similar Posts