บทความเลี้ยงลูกวัยเด็ก | บทความเลี้ยงลูกวัยรุ่น

การเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเด็ก เพื่อให้มี ทักษะการเรียนรู้ ?

ทักษะการเรียนรู้

#การเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเด็ก เพื่อให้มี ทักษะการเรียนรู้ ?

ทักษะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ
อย่าละเลยปัญหาการเรียนของลูก!

เด็กหลายคนเรียนหนังสือไม่ดี บางคนเป็นเพราะไม่ขยัน แต่บางคนขยันแล้ว คะแนนก็ยังไม่ดีอยู่นั่นเอง

หลายปีมาแล้ว อาจารย์ได้รับทุนขององค์การอนามัยโลกทำการวิจัยถึงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
คำว่า พฤติกรรมเสี่ยง (risk behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เป็นอันตรายทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น การขับรถซิ่ง ใช้สุรา ใช้บุหรี่และสารเสพติด เที่ยวกลางคืน พกอาวุธ ทำร้ายตนเอง การคิดอยากฆ่าตัวตาย ทำร้ายผู้อื่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และหนีออกจากบ้าน เป็นต้น

ผลการวิจัย พบว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงแต่ปัจจัยที่สำคัญมากคือ การที่เด็กเรียนหนังสือได้คะแนนไม่ดี (ในการศึกษานี้ถือว่าคะแนนตั้งแต่ 2.00 ลงมา)

สรุปง่ายๆก็คือ การเรียนไม่ดีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาพฤติกรรม

การช่วยให้ลูกเรียนได้ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเด็กที่เรียนไม่ดีจะมีปัญหาทางอารมณ์ตามมา รวมทั้งขาดความเชื่อมั่น และขาดแรงจูงใจในที่สุด

หากวันนี้ลูกของคุณมีปัญหาการเรียน ขอแนะนำให้ศึกษาจากบทเรียนออนไลน์เรื่อง ปัญหาการเรียนในเด็ก

บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาการเรียนของลูกเกิดจากสาเหตุใด ทั้งยังบอกแนวทางอย่างชัดเจนว่าจะช่วยเหลือลูกอย่างไรเพื่อให้เรียนดีขึ้น

แนะนำอ่านหนังสือ “หนังสือปัญหาการเรียนและเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดี”

Similar Posts