ไม่มีหมวดหมู่

คู่มือครอบครัว

อ่านคู่มือครอบครัวก่อนใช้งาน


หลายคนไม่ชอบอ่านคู่มือ สั่งของออนไลน์ พอได้รับของปุ๊บก็ใจร้อน เปิดกล่องเอามาใช้ทันที ผลก็คือของพัง!

อ่านคู่มือครอบครัวก่อนใช้งาน

ของหลายอย่างมีกลไกซับซ้อน จะใช้งานให้ดี ก็ต้องอ่านคู่มือ

ครอบครัวก็เช่นกัน ถ้าอ่านคู่มือสักนิด ก็คงจะไม่พังง่ายๆ!

“เราเกิดมาในครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวทุกวัน แต่เราไม่เคยรู้จักครอบครัวอย่างแท้จริงเลย”

ครอบครัวเป็นอะไรที่มากกว่าการมาอยู่ร่วมกันของพ่อ-แม่-ลูก เพราะ

มีกลไกหลายอย่างในครอบครัว เช่นกลไกเกี่ยวกับอำนาจ ความใกล้-ห่าง การรักษาสมดุล การจัดการความเครียด

มีหน้าที่พื้นฐานที่ต้องทำให้ครบ เช่น การสื่อสาร แก้ปัญหา สร้างความผูกพัน ควบคุมพฤติกรรม และตอบสนองทางอารมณ์ หน้าที่เหล่านี้หากทำไม่ได้ดีพอ ก็จะเกิดปัญหา

ครอบครัวเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะ เพราะมีระบบความเชื่อ และมุมมองโลก รวมทั้งเป้าหมายและทิศทางชีวิต

ขอแนะนำคู่มือครอบครัว “จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว” หนังสือดีเด่นรางวัล TTF Award เป็นวิชาการก็จริง แต่อ่านง่ายมาก

อ่านเถอะ…
ของมีค่าที่สุดในชีวิตจะได้ไม่พังง่ายๆ

Similar Posts